Laktaw ngadto sa video

Duna bay Ngalan ang Diyos?

Tubag sa Bibliya

Ang tanang tawo dunay ngalan. Dili ba angay nga ang Diyos may ngalan usab? Ang pagbatog ngalan ug ang paggamit niana importante sa panaghigalaay sa mga tawo. Ingon usab niana kon bahin sa atong pagpakighigala sa Diyos.

Sa Bibliya, ang Diyos nag-ingon: “Ako mao si Jehova. Kana ang akong ngalan.” (Isaias 42:8, 9) Bisag daghan siyag titulo, sama sa “Diyos nga Labing Gamhanan,” “Soberanong Ginoo,” ug “Maglalalang,” iyang gipasidunggan ang iyang mga magsisimba pinaagi sa pagdapit kanila sa pagtawag kaniya gamit ang iyang ngalan.—Genesis 17:1; Buhat 4:24; 1 Pedro 4:19.

Sa daghang hubad sa Bibliya, ang ngalan sa Diyos mabasa sa Exodo 6:3. Kini nag-ingon: “Ako nagpakita kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob ingong Diyos nga Labing Gamhanan, apan labot sa akong ngalan nga Jehova ako wala magpaila sa akong kaugalingon ngadto kanila.”

Ang ngalan sa Diyos gihubad sa Cebuano nga Jehova, nga gigamit sa daghan nang katuigan. Daghang eskolar mas mopili sa “Yahweh,” apan Jehova ang nailhan sa kadaghanan. Ang unang bahin sa Bibliya gisulat sa pinulongang Hebreohanon, nga ang pagbasa maoy gikan sa tuo pawala. Sa maong pinulongan, ang ngalan sa Diyos gisulat sa upat ka konsonante, יהוה. Kining upat ka Hebreohanong karakter—nga gitransliterar ug YHWH—nailhan nga Tetragrammaton.