Unang Pedro 4:1-19

  • Pagkinabuhi para sa kabubut-on sa Diyos, sama sa Kristo (1-6)

  • Kataposan sa tanang butang duol na (7-11)

  • Nag-antos ingong Kristohanon (12-19)

4  Kay ang Kristo nag-antos man dihang tawo pa siya,+ andama sab ang inyong kaugalingon nga magbaton sa samang panghunahuna;* kay ang tawong nag-antos mihunong na sa pagpakasala,+  aron sa nahibilin niyang panahon ingong tawo siya magkinabuhi, dili na para sa mga tinguha sa mga tawo,+ kondili para sa kabubut-on sa Diyos.+  Kay igo na tong panahon nga inyong gibuhat ang kabubut-on sa mga nasod+ dihang nagpadayon mo sa walay kaulaw nga paggawi,* sa pagtinguha kon unsay daotan, sa pagpalabig inom, sa banha ug way pugong nga paglipaylipay,* sa pagpalabwanayg inom, ug sa dulumtanang mga idolatriya.+  Natingala sila kay wala na mo makig-uban nila sa daotang pagkinabuhi, busa nagsulti silag daotan batok kaninyo.+  Apan kining mga tawhana manubag kaniya nga andam sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay.+  Gani, kini ang hinungdan nga ang maayong balita gipahayag sab ngadto sa mga patay,+ aron nga bisag gihukman sila base sa kon unsay makita sumala sa panglantaw sa tawo, sila mabuhi pinaagi sa paggiya sa espiritu sumala sa panglantaw sa Diyos.  Apan ang kataposan sa tanang butang duol na. Busa batoni ang maayong panghunahuna,+ ug alisto* kanunay sa pag-ampo.+  Labaw sa tanan, batoni ang init nga gugma sa usag usa,+ kay ang gugma magtabon sa daghang sala.+  Abiabiha ang usag usa nga walay pagbagulbol.+ 10  Sumala sa nadawat nga gasa sa matag usa, gamita kini sa pag-alagad sa usag usa ingong maayong mga piniyalan sa dili hitupngang pagkamaayo* sa Diyos, nga gipakita sa lainlaing paagi.+ 11  Kon ang usa maayong manulti, mosulti siya nga samag mga pahayag kini sa Diyos; kon ang usa moalagad, kinahanglang mosalig siya sa kusog nga ginahatag sa Diyos;+ aron nga sa tanang butang ang Diyos mahimaya+ pinaagi ni Jesu-Kristo. Ang himaya ug ang gahom iya hangtod sa kahangtoran. Amen. 12  Minahal nga mga igsoon, ayaw mog katingala sa nagdilaab nga mga pagsulay nga inyong naagoman,+ nga mora bag naay katingalahang nahitabo kaninyo. 13  Apan padayon mo sa paglipay+ kay nakaambit mo sa mga pag-antos sa Kristo,+ aron kamo sab maglipay ug magsadya pag-ayo dihang ipadayag ang iyang himaya.+ 14  Kon kamo ginapakaulawan* tungod sa ngalan sa Kristo, malipayon mo,+ kay ang espiritu sa himaya, oo, ang espiritu sa Diyos, naa kaninyo. 15  Hinuon, ayaw tugoti nga naa ninyoy mag-antos ingong mamumuno o kawatan o mamumuhat ug daotan o hilabtanon sa kinabuhi sa uban.+ 16  Apan kon ang usa nag-antos ingong Kristohanon, dili siya angayng maulaw,+ hinuon padayon niyang himayaon ang Diyos samtang nagdala niining ngalana. 17  Kay kini ang gitakdang panahon nga ang paghukom magsugod sa balay sa Diyos.+ Busa kon kini magsugod kanato,+ unsa may dangatan niadtong dili masinugtanon sa maayong balita sa Diyos?+ 18  “Ug kon ang tawong matarong lisod man ganing maluwas, unsa pa kaha ang tawong dili diyosnon ug ang makasasala?”+ 19  Busa kadtong nag-antos tungod sa paghimo sa kabubut-on sa Diyos kinahanglang padayong magtugyan sa ilang kaugalingon sa kasaligang Maglalalang samtang sila nagbuhat ug maayo.+

Mga Footnote

O “determinasyon.”
Grego, a·selʹgei·a. Tan-awa sa Glossary.
O “hudyaka.”
O “andam; magmabinantayon.”
Tan-awa sa Glossary.
O “ginainsulto.”