Unang Pedro 2:1-25

  • Ugmara ang pagpangandoy sa pulong (1-3)

  • Buhing mga bato gitukod ingong espirituwal nga balay (4-10)

  • Magkinabuhi ingong langyaw niining kalibotana (11, 12)

  • Nahiangayng pagpasakop (13-25)

    • Kristo sulondan nato (21)

2  Busa isalikway ninyo ang tanang pagkadaotan,+ pagkamalimbongon, pagpakaaron-ingnon, kasina, ug pagpanglibak.  Samag mga bata nga bag-ong natawo,+ ugmara ang pagpangandoy sa puro* nga gatas sa pulong sa Diyos, aron pinaagi niini kamo motubo ug maluwas,+  kana kon inyo nang natilawan* ang pagkamaayo sa Ginoo.  Sa pagduol ninyo kaniya, nga usa ka buhing bato nga gisalikway sa mga tawo+ apan pinili ug bililhon sa Diyos,+  kamo mismo ingong buhing mga bato gitukod ingong espirituwal nga balay+ aron mahimong balaang mga saserdote, aron magtanyag ug espirituwal nga mga halad+ nga dalawaton sa Diyos pinaagi kang Jesu-Kristo.+  Kay ang Balaang Kasulatan nag-ingon: “Tan-awa! Nagbutang ko sa Zion ug piniling bato, bililhong bato nga pamag-ang* ingong pundasyon, ug kadtong magpakitag pagtuo niini dili maulawan.”+  Busa bililhon siya kaninyo kay mga magtutuo mo; apan para sa mga dili motuo, “ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod,+ kini nahimong pangunang bato nga pamag-ang”+  ug “bato nga kapandolan ug dakong bato nga makapatumba.”+ Sila nangapandol kay dili sila motuman sa pulong. Kanay dangatan nianang klaseha sa mga tawo.  Apan kamo maoy “piniling rasa, mga saserdote nga hari, balaang nasod,+ katawhan nga espesyal nga gipanag-iya sa Diyos,+ aron ipahayag ninyo bisan asa ang dalayegong mga hiyas”*+ sa Usa nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang kahibulongang kahayag.+ 10  Kay kaniadto dili mo katawhan sa Diyos,+ apan karon katawhan na mo niya; kaniadto wala mo kaluy-i, apan karon gikaluy-an na.+ 11  Mga hinigugma, ingong mga langyaw ug temporaryong residente,+ giawhag mo nako nga padayong likayan ang makasasalang mga tinguha,+ nga nakig-away kaninyo.+ 12  Hupti ang maayong panggawi taliwala sa mga nasod,+ aron nga dihang ila mong akusahan nga nagbuhat ug daotan, sila makasaksi sa inyong maayong mga buhat,+ ug ingong resulta, ilang himayaon ang Diyos sa adlaw sa iyang pagsusi. 13  Tungod sa Ginoo pasakop mo sa matag awtoridad nga gihimo sa tawo,+ sa hari+ man kay labaw siya 14  o sa mga gobernador nga gipadala niya aron silotan ang mga nagbuhat ug daotan ug dayegon ang mga nagbuhat ug maayo.+ 15  Kay kabubut-on sa Diyos nga pinaagi sa pagbuhat ug maayo inyong mapahilom* ang sayop nga mga estorya sa mga tawong dili makataronganon.+ 16  Mga tawo mo nga may kagawasan+ apan gamita ang inyong kagawasan, dili ingong pasumangil* sa paghimog daotan,+ kondili ingong mga ulipon sa Diyos.+ 17  Pasidunggi ang tanang klase sa tawo,+ higugmaa ang tanang igsoon,*+ kahadloki ang Diyos,+ pasidunggi ang hari.+ 18  Ang mga sulugoon kinahanglang magpasakop ug motahod pag-ayo sa ilang mga agalon,+ dili lang niadtong maayo ug makataronganon, kondili niadtong lisod sab pahimut-an. 19  Kay makapalipay gyod dihang ang usa molahutay sa kalisdanan ug mag-antos bisag walay sala aron makabatog hinlong konsensiya atubangan sa Diyos.+ 20  Kay unsay kaayohan kon silotan mo tungod sa inyong sala ug molahutay niini?+ Apan kon molahutay mo sa kalisdanan tungod sa pagbuhat ug maayo, makapalipay kini sa Diyos.+ 21  Sa pagkatinuod, kamo gitawag para niini, kay bisan ang Kristo nag-antos alang kaninyo,+ nga nagbilin kaninyog sulondan aron sundon ninyo pag-ayo ang iyang mga tunob.+ 22  Siya walay nahimong sala+ ug walay panglimbong sa iyang baba.+ 23  Dihang siya giinsulto,*+ wala siya mobalos ug insulto.*+ Dihang siya nag-antos,+ wala siya manghulga, apan gisalig niya ang iyang kaugalingon sa Usa nga nagahukom+ sa matarong nga paagi. 24  Iyang gidala ang atong mga sala+ sa estaka*+ pinaagi sa iyang kaugalingong lawas, aron kita mamatay* maylabot sa sala ug mabuhi sa pagkamatarong. Ug “pinaagi sa iyang mga samad kamo naayo.”+ 25  Kay kamo samag mga karnero nga nasaag,+ apan karon kamo namalik sa magbalantay+ ug tig-atiman* sa inyong kinabuhi.*

Mga Footnote

O “walay sambog.”
O “nasinati.”
Tan-awa sa Glossary.
Naglakip sab sa iyang dalayegong mga buhat.
Literal, “mabusalan.”
O “tabon.”
Literal, “ang kaigsoonan.”
O “gipasipalahan.”
O “pasipala.”
O “kahoy.”
O “makalingkawas.”
Literal, “tigdumala.”
O “kalag.”