Tubag sa Bibliya

Tagda kining praktikal nga mga sugyot nga gibase sa kaalam nga makaplagan sa Bibliya:

  1. Magmaligdong. Magmahigalaon ug magmatinahoron sa imong mga kauban sa trabaho, apan likayi ang matang sa pagpakighigala nga nagpaila nga okey lang nimo ang ilang gipakitang seksuwal nga interes.—Mateo 10:16; Colosas 4:6.

  2. Magmakasaranganon sa pamesti. Ang pagsul-ob ug makapukaw-sa-sekso nga besti maghatag ug dili maayong mensahe. Gidasig kita sa Bibliya nga mamesti “uban ang pagkamakasaranganon ug maayong panghunahuna.”—1 Timoteo 2:9.

  3. Pilia pag-ayo ang imong mga higala. Kon makig-uban ka niadtong makig-flirt o mokonsentir niana, lagmit ang uban mo-flirt pod nimo.—Proverbio 13:20.

  4. Ayawg tubay sa bastos nga estoryahanay. Biya dayon kon mag-estorya nag binastos, binuang, o malaw-ay nga komedya.—Efeso 5:4.

  5. Likayi ang mga situwasyon nga lagmit motultol sa sexual harrasment. Pananglitan, kon hangyoon kang magpabilin human sa trabaho nga walay balidong rason, balibari kini.—Proverbio 22:3.

  6. Magmalig-on ug magmaprangka. Kon dunay magbinastos nimo, prangkahi siya nga wala ka mouyon niana. (1 Corinto 14:9) Tingali makaingon ka: “Ayawg dip-igdip-ig nako, dili ko ganahan ana.” Mahimo sab nimo siyang sulatan bahin sa iyang gihimo, unsay imong gibati niana, ug unsay gusto nimong mahitabo. Pasabta siya nga ang imong tinamdan gibase sa imong moral ug relihiyosong mga prinsipyo.—1 Tesalonica 4:3-5.

  7. Pangayog tabang. Kon dili siya moundag binastos, itug-an kini sa usa ka kasaligang higala, membro sa pamilya, o kauban sa trabaho o sa uban nga nakasulay nag tabang sa mga biktima niini. (Proverbio 27:9) Daghang biktima sa sexual harassment ang natabangan pinaagi sa pag-ampo. Bisag wala ka pa makaampo sukad, ayaw pakamenosa ang tabang nga imong madawat gikan kang Jehova, “ang Diyos sa tanang paghupay.”—2 Corinto 1:3.

Tungod sa sexual harassment nahimong lisod ang kahimtang sa trabahoan alang sa minilyon, apan ang Bibliya makatabang.