Laktaw ngadto sa video

Unsaon Nako Paghimog Maayong Desisyon?

Unsaon Nako Paghimog Maayong Desisyon?

Tubag sa Bibliya

 Ang Bibliya maayo kaayong giya sa paghimog mga desisyon. Kini makatabang nato nga ‘makabaton ug kaalam ug pagsabot.’ (Proverbio 4:5) Sa ubang kahimtang, sultihan ta ani kon unsa ang pinakamaayong desisyon. Naa poy mga higayon nga hatagan ta anig tambag aron makahimo tag maayong desisyon.

Niining artikuloha

 Kon unsaon paghimog maayong desisyon

 •   Ayaw pagdalidalig desisyon. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang maalamon mamalandong sa matag lakang.” (Proverbio 14:15) Kon magdalidali kag desisyon, basin naay importanteng butang nga dili nimo mahatagag atensiyon. Hunahunaag maayo ang matag usa sa imong mga kapilian.—1 Tesalonica 5:21.

 •   Ayaw paghimog desisyon base lang sa imong gibati. Ang Bibliya nagpasidaan nga di ta pirmeng makasalig sa atong kasingkasing. (Proverbio 28:26; Jeremias 17:9) Pananglitan, dili tingali ta makahimog maayong desisyon kon nasuko ta, na-depress, naguol, gisapot, o gikapoy pag-ayo.—Proverbio 24:10; 29:22.

 •   Pag-ampo nga hatagan ka sa Diyos ug kaalam, o giya. (Santiago 1:5) Ang Diyos malipay nga motubag niana nga mga pag-ampo. Palangga niya ang iyang mga anak maong gusto niya nga makalikay sila sa mga problema kutob sa mahimo. “Si Jehova mismo ang mohatag ug kaalam; naggikan sa iyang baba ang kahibalo ug ang katakos sa pag-ila.” a (Proverbio 2:6) Ang panguna niyang ginagamit sa paghatag ug kaalam mao ang iyang Pulong, ang Bibliya.—2 Timoteo 3:16, 17.

 •   Pag-research. Aron makahimog maayong desisyon, gikinahanglan ang kasaligang impormasyon. Ang Bibliya nag-ingon nga “ang tawong maalamon maminaw ug modawat ug dugang pagtudlo.” (Proverbio 1:5) Asa ka makakuhag impormasyon nga mapuslanon ug kasaligan?

   Una, tan-awa kon unsay giingon sa Bibliya. Nahibalo ang Diyos kon unsay pinakamaayo para nato, maong kasaligan gyod ang tambag nga naa sa Bibliya. (Salmo 25:12) Naay mga situwasyon nga ang Bibliya naghatag ug klarong instruksiyon, tingali pinaagig mga balaod o sugo. (Isaias 48:17, 18) Pero kasagaran, dili espesipikong mga sugo ang ihatag sa Bibliya, kondili mga prinsipyo. Kini nga mga prinsipyo makatabang nato sa paghimog maayong desisyon nga ato pong gusto. Aron makakitag tambag sa Bibliya nga haom sa imong kahimtang, pag-research ug mga artikulo o publikasyon nga binase sa Bibliya, parehas sa imong makita ani nga website. b

   Para sa ubang desisyon, kinahanglan tingali kang mokonsulta sa ubang kakuhaag impormasyon nga kasaligan. Pananglitan, sa dili pa ka mopalit ug item—ilabina kon mahalon—maayo kon mag-research ka bahin sa item ug sa kompaniya nga naghimo ani, apil ang mga policy kon daot ang item o kon gusto nimo ning iuli. Siyempre, kinahanglan nimong paneguroon nga ang item mao gyod ang imong gipangita.

   “Mapakyas ang mga plano kon dili mangonsulta,” nag-ingon ang Bibliya. (Proverbio 15:22) Sa dili pa ka modesisyon, pangonsulta sa kasaligang mga tawo. Pananglitan, maayo nga mangonsulta kag doktor kon bahin sa medikal nga mga isyu. (Mateo 9:12) Sa ubang kahimtang, puwede kang makig-estorya sa mga tawo nga nakaagi sa situwasyon nga imong giatubang. Pero hinumdomi nga ikaw—dili ang mga tawo nga imong gikonsulta—ang kinahanglang mohimog desisyon kay ikaw may maapektohan sa resulta ana.—Galacia 6:4, 5.

 •   Konsideraha ang tanang kapilian. Base sa nakuha nimo nga impormasyon, puwede nimong ilista ang imong mga kapilian, apil ang mga bentaha ug disbentaha sa matag usa ani. Ug konsiderahag maayo ang posibleng epekto sa imong desisyon. (Deuteronomio 32:29) Pananglitan, unsa kahay epekto ani sa imong pamilya, sa uban, o sa imo mismo? (Proverbio 22:3; Roma 14:19) Kon hunahunaon nimo kini nga mga pangutana ug mga prinsipyo sa Bibliya, makahimo kag desisyon nga makahatag ug kaayohan nimo ug sa uban.

 •   Pagdesisyon. Usahay, magduhaduha tag desisyon kay dili ta segurado. Pero kon dugay tang makadesisyon, basig masayang ang kahigayonan o mabutang ta sa alanganin. Sa laing pagkasulti, ang pagduhaduhag desisyon wala ray kalainan sa sayop nga desisyon. Parehas ni sa pagtanom. Ang Bibliya nag-ingon: “Paaboton mo gani ang hustong panahon, dili ka gayod makapugas ug wala kay maani.”—Ecclesiastes 11:4, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia.

 Hinumdomi pod nga walay perpektong desisyon, bisan pag mao ni ang pinakamaayong desisyon. Ang atong mga desisyon sagad naa gyoy apil nga sakripisyo. Usahay, motungha pod ang mga hitabo nga wala damha. (Ecclesiastes 9:11) Busa gamita ang impormasyon nga naa nimo. Dayon sa imong mga kapilian, pilia kon asa ani ang dakog purohan nga molampos.

 Angay ba nakong usbon ang desisyon nga ako nang nahimo?

 Naay mga desisyon nga puwedeng usbon. Tingali tungod nâ kay nausab ang imong kahimtang, o kaha nakita nimo nga ang imong desisyon sa una naay di maayong resulta. Busa, maayo tingali nga imo ning konsiderahon pag-usab ug mohimo kag laing desisyon nga posibleng mas maayog resulta.

 Pero naay mga desisyon nga dili puwedeng usbon. (Salmo 15:4) Pananglitan, gidahom sa Diyos nga tumanon sa mga magtiayon ang ilang gipanaad dihang gikasal sila. c (Malaquias 2:16; Mateo 19:6) Kon magkaproblema ang magtiayon, kinahanglan silang maningkamot nga sulbaron ni imbes modesisyon nga magbulag.

 Komosta man kon sayop ang akong desisyon ug dili na nako ni mabag-o?

 Usahay, makahimo gyod tag sayop nga desisyon. (Santiago 3:2, footnote) Basin maguol pa gani ta o makonsensiya, ug normal ra nâ. (Salmo 69:5) Ang tinuod, kini nga mga pagbati posibleng makatabang nga dili nato maotro ang atong sayop. (Proverbio 14:9) Pero ang Bibliya nagtambag nga dili ta angayng sobrang makonsensiya kay makadaot nâ sa atong hunahuna ug emosyon. d (2 Corinto 2:7) “Si Jehova maluluy-on ug mabination,” nag-ingon ang Bibliya. (Salmo 103:8-13) Busa kuhaig leksiyon ang di maayong mga desisyon nga dili na nimo mabag-o, ug himoa ang imong maarangan aron moarang-arang ang imong kahimtang.

a Jehova ang ngalan sa Diyos sumala sa Bibliya.—Salmo 83:18.

b Puwede pod kang mag-research sa jw.org pinaagi sa pag-type ug mga pulong nga konektado sa himoon nimong desisyon. Kini nga website naay mga tambag sa Bibliya bahin sa lainlaing topiko. Puwede pod kang mag-search ug espesipikong mga pulong diha sa “Indise sa mga Pulong sa Bibliya” sa Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan.

c Gusto sa Diyos nga ang mga magtiayon mag-unongay samtang sila buhi. Tugotan lang ni Jehova ang diborsiyo ug pagminyo pag-usab kon ang bana o asawa nakahimog seksuwal nga imoralidad. (Mateo 19:9) Kon naay problema ang inyong kaminyoon, ang Bibliya makatabang nga makapakita mog gugma ug makahimog maayong desisyon aron masulbad ang problema.

d Para sa dugang impormasyon, tan-awa ang artikulong “Gihasol Ko sa Akong Konsensiya—Makahupay ba Nako ang Bibliya?