വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾചോ​ദ്യ​ങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ

ബൈബിൾ യഥാർഥ​ത്തിൽ എന്താണ്‌ പഠിപ്പി​ക്കു​ന്നത്‌? നിങ്ങൾക്ക് താത്‌പ​ര്യം തോന്നുന്ന ഒരു ചോദ്യം തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക.

ബൈബിൾചോ​ദ്യ​ങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ

അർമ​ഗെ​ദോൻ യുദ്ധം എന്താണ്‌?

അർമ​ഗെ​ദോൻ എന്ന പദം ബൈബി​ളിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം വരുന്നു​ള്ളൂ​വെ​ങ്കി​ലും ആ യുദ്ധ​ത്തെ​ക്കു​റിച്ച് തിരു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം ചർച്ച ചെയ്യു​ന്നുണ്ട്.

ബൈബിൾചോ​ദ്യ​ങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ

അർമ​ഗെ​ദോൻ യുദ്ധം എന്താണ്‌?

അർമ​ഗെ​ദോൻ എന്ന പദം ബൈബി​ളിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം വരുന്നു​ള്ളൂ​വെ​ങ്കി​ലും ആ യുദ്ധ​ത്തെ​ക്കു​റിച്ച് തിരു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം ചർച്ച ചെയ്യു​ന്നുണ്ട്.

ജീവനും മരണവും

വിശ്വാ​സം, ആരാധന

ജീവി​ത​ശൈ​ലി​യും ധാർമി​ക​ത​യും​

യഹോവയുടെ സാക്ഷികളോടൊപ്പം ബൈബിൾ പഠിക്കാം

വീഡിയോ ക്ലിപ്പ്: ബൈബിൾ പഠിക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാനചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന്‌ ആളുകളെ ബൈബിൾ സഹായിക്കുന്നു. അവരിൽ ഒരാളാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ?

ബൈബി​ള​ധ്യ​യ​നം—അത്‌ എന്താണ്‌?

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ തങ്ങൾ വാഗ്‌ദാ​നം ചെയ്യുന്ന സൗജന്യ ബൈബി​ള​ധ്യ​യ​ന​പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ ലോക​മെ​ങ്ങും അറിയ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അത്‌ എങ്ങനെ​യാണ്‌ നടക്കു​ന്ന​തെ​ന്നു കാണുക.

സൗജന്യ ബൈബിൾപഠനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ

സൗജന്യ ബൈബിൾപഠനം--നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലത്തും സമയത്തും ബൈബിൾസത്യങ്ങൾ പഠിക്കാം.