വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യേശു​വി​ന്റെ മരണത്തി​ന്റെ സ്‌മാ​ര​കം

വർഷത്തിലൊരിക്കൽ യേശു​വി​ന്റെ മരണത്തി​ന്റെ ഓർമ ആചരി​ക്കു​ന്ന​തിന്‌ ലോക​മെ​ങ്ങും ആയിരങ്ങൾ കൂടി​വ​രു​ന്നു. ഞങ്ങൾ ഇത്‌ ആചരി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ കാരണം “എന്റെ ഓർമ​യ്‌ക്കാ​യി ഇതു ചെയ്‌തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​വിൻ” എന്ന യേശു​വി​ന്റെ വാക്കുകൾക്കു ചേർച്ചയിലാണ്‌.—ലൂക്കോസ്‌ 22:19.