വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യേശു​വി​ന്റെ മരണത്തി​ന്റെ സ്‌മാ​രകം

2023 ഏപ്രിൽ 4, ചൊവ്വ

എല്ലാ വർഷവും യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ യേശു​വി​ന്റെ മരണത്തി​ന്റെ ഓർമ ആചരി​ക്കാ​റുണ്ട്‌. കാരണം യേശു ഇങ്ങനെ​യൊ​രു കല്‌പന തന്നിട്ടുണ്ട്‌: “എന്റെ ഓർമ​യ്‌ക്കു​വേണ്ടി ഇതു തുടർന്നും ചെയ്യുക.”—ലൂക്കോസ്‌ 22:19.

സാധാരണ ചോദി​ക്കാ​റുള്ള ചോദ്യ​ങ്ങൾ

ഈ പരിപാ​ടി എത്ര നേരമുണ്ടാകും?

ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ.

സ്‌മാ​ര​കാ​ച​ര​ണം എങ്ങനെ​യാണ്‌ നടക്കു​ന്നത്‌?

മീറ്റിങ്ങ്‌ തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും ഗീതത്തോടെയും പ്രാർഥനയോടെയും ആണ്‌. യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കും പ്രാർഥിക്കുന്നത്‌. സ്‌മാരകാചരണത്തിലെ പ്രധാനപരിപാടി ഒരു പ്രസംഗമാണ്‌. യേശുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താ​ണെ​ന്നും ദൈവവും ക്രിസ്‌തുവും നമുക്കുവേണ്ടി ചെയ്‌തതിൽനിന്ന്‌ എങ്ങനെ പ്രയോജനം നേടാമെന്നും അതിൽ വിശദീകരിക്കും.