വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ദൈവ​ത്തി​ന്റെ പേര്‌ യേശു എന്നാണോ?

ദൈവ​ത്തി​ന്റെ പേര്‌ യേശു എന്നാണോ?

ബൈബി​ളി​ന്റെ ഉത്തരം

“‘ഞാൻ ദൈവ​പു​ത്ര​നാണ്‌’” എന്ന്‌ യേശു സ്വയം വിശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. (യോഹ​ന്നാൻ 10:36; 11:4) സർവശക്തനായ ദൈവ​മാ​ണെന്ന്‌ യേശു ഒരിക്ക​ലും അവകാ​ശ​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല.

കൂടാതെ, യേശു ദൈവ​ത്തോ​ടു പ്രാർഥി​ച്ചു. (മത്തായി 26:39) എങ്ങനെ പ്രാർഥി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു ശിഷ്യ​ന്മാ​രെ പഠിപ്പി​ച്ച​പ്പോൾ, യേശു പറഞ്ഞത്‌ ഇതാണ്‌: “സ്വർഗ​സ്ഥ​നാ​യ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ പേര്‌ പരിശു​ദ്ധ​മാ​യി​രി​ക്കേ​ണമേ.”—മത്തായി 6:9.

ഒരു പുരാതന തിരു​വെ​ഴു​ത്തു​ഭാ​ഗം ഉദ്ധരി​ച്ചു​കൊണ്ട്‌ യേശു ദൈവ​ത്തി​ന്റെ പേര്‌ വെളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഇങ്ങനെ പറയു​ക​യും ചെയ്‌തു: “‘ഇസ്രാ​യേ​ലേ കേൾക്കുക, യഹോവ—നമ്മുടെ ദൈവ​മാ​യ യഹോവ—ഒരുവനേ ഉള്ളൂ”—മർക്കോസ്‌ 12:29; ആവർത്തനം 6:4.