കുട്ടികൾ

യഹോ​വ​യു​ടെ കൂട്ടു​കാ​രാ​കാം

എല്ലാം കാണുക

നമ്മൾ ബർത്ത്‌ഡേ ആഘോ​ഷി​ക്കു​മോ?

നിങ്ങൾ ബർത്ത്‌ഡേ ആഘോ​ഷി​ക്കാ​ത്തത്‌ എന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെന്നു മറ്റുള്ള​വർക്കു പറഞ്ഞു​കൊ​ടു​ക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാ​കു​മോ?

യഹോ​വ​യു​ടെ കൂട്ടു​കാ​രാ​കാം

എല്ലാം കാണുക

യഹോവ ക്ഷമിക്കും

നമുക്കു തെറ്റു പറ്റിയാ​ലും നമ്മൾ മടുത്തു​പോ​ക​ണോ? ഒരു ബൈബിൾക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തിൽനി​ന്നും ഡേവിഡ്‌ എന്താണു പഠിച്ച​തെന്നു നോക്കാം.