വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

കുട്ടികൾ

യഹോ​വ​യു​ടെ കൂട്ടു​കാ​രാ​കാം

എല്ലാം കാണുക

ശുശ്രൂഷ നന്നായി ചെയ്യാം

ശുശ്രൂ​ഷ​യ്‌ക്കു പോകു​ന്ന​തി​നു മുമ്പ്‌ മൂന്ന്‌ പടികൾ ശ്രദ്ധി​ക്കണം.

യഹോ​വ​യു​ടെ കൂട്ടു​കാ​രാ​കാം

എല്ലാം കാണുക

സമഗ്ര​മായ്‌ പ്രസം​ഗി​ക്കാം (ഗീതം 84)

ആളുക​ളോ​ടു പ്രസം​ഗി​ച്ചു​കൊണ്ട്‌ അവരെ സഹായി​ക്കാ​നാ​കുന്ന പല വിധങ്ങ​ളുണ്ട്‌.