വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

JW ഭാഷാ​സ​ഹാ​യി

JW ഭാഷാ​സ​ഹാ​യി

പുതു​താ​യി ഭാഷ പഠിക്കു​ന്ന​വർക്ക്‌ തങ്ങളുടെ പദസമ്പത്ത്‌ വർധി​പ്പി​ക്കു​വാ​നും ശുശ്രൂ​ഷ​യി​ലും സഭാ​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ആശയവി​നി​മ​യ​പ്രാ​പ്‌തി മെച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ആയി യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ തയാർ ചെയ്‌ത ഒരു ഔദ്യോ​ഗി​ക ആപ്ലി​ക്കേ​ഷ​നാണ്‌ JW ഭാഷാ​സ​ഹാ​യി.