കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

JW.ORG-യിൽ പുതുതായി വന്നത്‌

jw.org-യിൽ പുതുതായി വന്ന ഇനങ്ങളാണ്‌ ഈ പേജിൽ. പുതിയ മാസികകൾക്കും പുസ്‌തകങ്ങൾക്കും മറ്റു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ എന്ന പേജ്‌ കാണുക.

 

2017-01-18

ബൈബിൾചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ

സത്യമതം എനിക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം?

‘എനിക്കു ശരിയാണെന്നു തോന്നുന്ന മതമാണോ സത്യമതം?’

2017-01-18

യഹോയുടെ കൂട്ടുകാരാകാം

സ്‌നേത്തോടെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കാം

യഹോയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ മറ്റുള്ളരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ധാരാളം ജോലികൾ ഇനിയും ചെയ്‌തുതീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാം?

2017-01-17

അഭ്യാങ്ങൾ

യഥാർഥപ്രമാണോ എന്നു വിലയിരുത്താൻ

ഇത്‌ പ്രണയമാണോ സൗഹൃമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകുന്നില്ലേ? നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റേ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക.

2017-01-17

ബൈബിൾ യഥാർഥത്തിൽ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു? (പഠനസഹായികൾ)

ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിക്കുക (ഭാഗം 1)

നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്‍റെ സുഹൃത്താകാൻ സാധിക്കുമോ? നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്‌ എന്ത്, എന്തുകൊണ്ട്, ബൈബിൾ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.

2017-01-17

യഹോയുടെ കൂട്ടുകാരാകാം

യഹോവ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിവാക്രമീണം

വിവാഹിരായ മറ്റ്‌ ആരെയെല്ലാം കുറിച്ചാണ്‌ ബൈബിൾ പറയുന്നത്‌?

2017-01-17

സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ അവരുടെ ഉപദേങ്ങളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്‌?

പഠിപ്പിക്കലിൽ വരുത്തുന്ന പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകൾ ഞങ്ങളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നില്ല. ബൈബിൾക്കാങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ദൈവത്തിന്‍റെ പല ആരാധകർക്കും തങ്ങളുടെ ചിന്താതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടിന്നു.

2017-01-17

ബൈബിൾചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ

എന്താണ്‌ സ്‌നാനം?

എങ്ങനെ, എപ്പോൾ ആണ്‌ ഒരാൾ സ്‌നാമേൽക്കേണ്ടത്‌? സ്‌നാനം പാപം കഴുകിക്കയുമോ? സ്‌നാവും മാമോദീയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്‌?

2017-01-17

യുവജങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു

മാതാപിതാക്കൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രങ്ങൾ ഞാൻ ലംഘിക്കുന്നെങ്കിലോ?

സാഹചര്യം കൂടുതൽ വഷളാകാതെ എന്തു ചെയ്യാമെന്നു പഠിക്കുക.

2017-01-17

യുവജങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു

മാതാപിതാക്കൾ വെക്കുന്ന നിയന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് എങ്ങനെ അവരോടു സംസാരിക്കാം?

നന്നായി ആശയവിനിയം ചെയ്യുന്നത്‌ മാതാപിതാക്കളുടെ വിശ്വാവും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

2017-01-17

യുവജങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു

മാതാപിതാക്കൾ വെക്കുന്ന നിയന്ത്രങ്ങളുമായി എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒത്തുപോകാം?

മറ്റു ചെറുപ്പക്കാർ അവർക്ക് തോന്നിതുപോലെ നടക്കുന്നു. എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആയിക്കൂടാ?

2017-01-17

യുവജങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു

എനിക്ക് എങ്ങനെ നന്നായി ഉറങ്ങാം?

നിങ്ങളുടെ പ്രായക്കാരായ ചിലർ നന്നായി ഉറങ്ങാൻ എന്താണ്‌ ചെയ്യുന്നത്‌ എന്നു നോക്കാം.

2017-01-17

യുവജങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു

വ്യായാമം ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോനം എങ്ങനെ നേടാം?

ഒരു നല്ല വ്യായാശീലം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിന്‍റെ മൂന്നു പ്രയോങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെ, വ്യായാമം ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോനം നേടുക.

2017-01-16

ബൈബിൾ യഥാർഥത്തിൽ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു? (പഠനസഹായികൾ)

യേശുക്രിസ്‌തു ആരാണ്‌? (ഭാഗം 3)

യേശു ഒരേസയം ശക്തിയും ആർദ്രയും സമന്വയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

2017-01-16

യുവജങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു

എന്‍റെ കൂടപ്പിപ്പുമായി ഒത്തുപോകേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒത്തുപോകുക പ്രയാമായിരുന്നേക്കാം.

2017-01-16

അഭ്യാങ്ങൾ

അതിർവമ്പുകൾ വെയ്‌ക്കു

എതിർലിംത്തിൽപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ശരിയായ സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്‌ക്കുക.