വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ അനുഭ​വങ്ങൾ

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ അവരുടെ ചിന്ത​യെ​യും സംസാ​ര​ത്തെ​യും പ്രവൃ​ത്തി​യെ​യും വഴിന​യി​ക്കാൻ ദൈവ​വ​ച​ന​മായ ബൈബി​ളി​നെ അനുവ​ദി​ക്കു​ന്നു. ഇത്‌ അവരു​ടെ​യും ചുറ്റു​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ​യും ജീവി​തത്തെ സ്വാധീ​നി​ക്കു​ന്നത്‌ എങ്ങനെ​യെന്ന്‌ മനസ്സി​ലാ​ക്കൂ.

അനുഭ​വങ്ങൾ

അന്ധയായ ഒരു സ്‌ത്രീ​യു​ടെ പ്രാർഥ​ന​കൾക്ക്‌ ഉത്തരം കിട്ടുന്നു

യഥാർഥ ക്രിസ്‌ത്യാ​നി​കളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയു​ന്ന​തി​നു​വേണ്ടി മിങ്‌ജി പ്രാർഥി​ച്ചു. തന്റെ പ്രാർഥ​ന​കൾക്ക്‌ ഉത്തരം കിട്ടി​യെന്നു മിങ്‌ജി​ക്കു തോന്നി​യത്‌ എന്തു​കൊ​ണ്ടാണ്‌?

അനുഭ​വങ്ങൾ

അന്ധയായ ഒരു സ്‌ത്രീ​യു​ടെ പ്രാർഥ​ന​കൾക്ക്‌ ഉത്തരം കിട്ടുന്നു

യഥാർഥ ക്രിസ്‌ത്യാ​നി​കളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയു​ന്ന​തി​നു​വേണ്ടി മിങ്‌ജി പ്രാർഥി​ച്ചു. തന്റെ പ്രാർഥ​ന​കൾക്ക്‌ ഉത്തരം കിട്ടി​യെന്നു മിങ്‌ജി​ക്കു തോന്നി​യത്‌ എന്തു​കൊ​ണ്ടാണ്‌?

ബൈബിൾ ജീവി​ത​ത്തി​നു മാറ്റം വരുത്തു​ന്നു

ബൈബിൾസ​ത്യം അറിയി​ക്കു​ന്നു

ആത്മീയ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളിൽ എത്തി​ച്ചേ​രു​ന്നു