വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

മാസികകൾ—വീക്ഷാഗോപുരം, ഉണരുക!

ബൈബിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഞങ്ങളുടെ മാസികകൾ ആംഗ്യഭാഷകൾ ഉൾപ്പെടെ 200-ലധികം ഭാഷകളിൽ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാവുന്നതാണ്‌. വീക്ഷാഗോപുരം മാസിക, ബൈബിൾപ്രവചനങ്ങളും ലോകസംഭവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച്‌ വിവരിക്കുന്നു. ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സദ്വാർത്തയിലൂടെ അത്‌ ആളുകൾക്ക്‌ ആശ്വാസമേകുന്നു; യേശുക്രിസ്‌തുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. ഉണരുക! മാസികയാകട്ടെ, ഇന്നത്തെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന്‌ നമുക്ക്‌ കാണിച്ചുതരുന്നു. അതിനുപുറമേ, സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും കളിയാടുന്ന ഒരു പുതിയ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്രഷ്ടാവിന്റെ വാഗ്‌ദാനത്തിൽ അത്‌ വിശ്വാസം വളർത്തുന്നു.

താഴെയുള്ള ഭാഷാപട്ടികയിൽനിന്ന്‌ നിങ്ങൾക്ക്‌ ആവശ്യമുള്ള ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ആ ഭാഷയിൽ ലഭ്യമായ മാസികകളും അവയുടെ വ്യത്യസ്‌ത ഫോർമറ്റുകളും കാണാൻ തിരയുക എന്നിടത്ത്‌ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യുക.

 

വീക്ഷാഗോപുരം (പഠനപ്പതിപ്പ്)

2023 സെപ്റ്റംബര്‍ 

ഈ ലക്കത്തിൽ 2023 നവംബർ 6 മുതൽ ഡിസംബർ 10 വരെയുള്ള പഠന​ലേ​ഖ​നങ്ങൾ അടങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

ഉണരുക!

ഈ ഭൂമി രക്ഷപ്പെ​ടു​മോ?—പ്രതീ​ക്ഷ​യ്‌ക്കു വകയു​ണ്ടോ?

ഭൂമി​യു​ടെ അവസ്ഥ അപകട​ത്തി​ലാണ്‌. ഭൗമ​ഗ്ര​ഹ​ത്തിന്‌ എന്താണു സംഭവി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും പ്രതീ​ക്ഷ​യോ​ടെ ഭാവി​യി​ലേക്കു നോക്കാൻ കഴിയു​ന്ന​തി​ന്റെ കാരണ​ങ്ങ​ളും മനസ്സി​ലാ​ക്കുക.

കാണേണ്ട വിധം

ഉണരുക!

ഉണരുക!

ഉണരുക!

ഉണരുക!

ഉണരുക!

വീക്ഷാഗോപുരം

വീക്ഷാഗോപുരം

വീക്ഷാഗോപുരം

വീക്ഷാഗോപുരം

വീക്ഷാഗോപുരം

വീക്ഷാഗോപുരം (പഠനപ്പതിപ്പ്)

വീക്ഷാഗോപുരം (പഠനപ്പതിപ്പ്)

വീക്ഷാഗോപുരം (പഠനപ്പതിപ്പ്)

വീക്ഷാഗോപുരം (പഠനപ്പതിപ്പ്)

വീക്ഷാഗോപുരം (പഠനപ്പതിപ്പ്)

വീക്ഷാഗോപുരം (പഠനപ്പതിപ്പ്)

വീക്ഷാഗോപുരം (പഠനപ്പതിപ്പ്)

വീക്ഷാഗോപുരം (പഠനപ്പതിപ്പ്)

വീക്ഷാഗോപുരം (പഠനപ്പതിപ്പ്)