വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

വാർത്തകൾ

 

വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പുകള്‍

2023-ഭരണസം​ഘ​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #6

ഒരു ഭരണസം​ഘാം​ഗം അവതരി​പ്പി​ക്കുന്ന ഈ പരിപാ​ടി​യിൽ നെഗെഡെ ടെക്ലമാ​രി​യാം സഹോ​ദ​ര​നു​മാ​യുള്ള അഭിമു​ഖം കാണാം.

വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പുകള്‍

2023-ഭരണസം​ഘ​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #6

ഒരു ഭരണസം​ഘാം​ഗം അവതരി​പ്പി​ക്കുന്ന ഈ പരിപാ​ടി​യിൽ നെഗെഡെ ടെക്ലമാ​രി​യാം സഹോ​ദ​ര​നു​മാ​യുള്ള അഭിമു​ഖം കാണാം.

2023-ഭരണസം​ഘ​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #5

ഈ പരിപാ​ടി​യിൽ, ഡെന്നിസ്‌ ക്രിസ്റ്റൻസൺ സഹോ​ദ​ര​നും ഭാര്യ ഇറീന​യും ആയി നടത്തിയ അഭിമു​ഖം ഒരു ഭരണസം​ഘാം​ഗം അവതരി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

2023-ഭരണസം​ഘ​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #4

ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ, ഒരു ഭരണസം​ഘാം​ഗം ഒരുമിച്ച്‌ കൂടി​വ​ന്നു​കൊ​ണ്ടുള്ള മേഖലാ കൺ​വെൻ​ഷ​നു​വേണ്ടി ആകാംക്ഷ ഉണർത്തും. അതോ​ടൊ​പ്പം യഹോവ എങ്ങനെ​യാണ്‌ നമ്മളെ ആത്മീയ​മാ​യി സംരക്ഷി​ക്കു​ന്നത്‌ എന്നും ചർച്ച ചെയ്യും.

2023-04-17

ആഗോള വാർത്തകൾ

2023-ഭരണസം​ഘ​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #3

പരി​ശോ​ധ​ക​ളു​ടെ​യും ദുരന്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സമയത്ത്‌ നമ്മുടെ സഹോ​ദ​രങ്ങൾ യഹോ​വയെ എങ്ങനെ​യാണ്‌ തങ്ങളുടെ സങ്കേത​മാ​ക്കു​ന്ന​തെന്ന്‌ ഒരു ഭരണസം​ഘാം​ഗം വിശദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

2023-03-13

ആഗോള വാർത്തകൾ

2023-ഭരണസംഘത്തിൽനിന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #2

ഒരു ഭരണസം​ഘാം​ഗം തുർക്കി​യി​ലെ നമ്മുടെ സഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പങ്കു​വെ​ക്കും. അതോ​ടൊ​പ്പം പ്രോ​ത്സാ​ഹനം പകരുന്ന ഒരു അഭിമു​ഖ​വും കാണാം.

2023-01-06

ആഗോള വാർത്തകൾ

2023-ഭരണസം​ഘ​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #1

റമാപോ പ്രോ​ജ​ക്ടി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും മുൻനി​ര​സേ​വ​ക​രു​ടെ പ്രവർത്ത​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഉള്ള ആവേശ​ക​ര​മായ ചില അറിയി​പ്പു​കൾ കേൾക്കാൻ ഈ വീഡി​യോ കാണുക.

2022-12-02

ആഗോള വാർത്തകൾ

2022-ലെ ഭരണസം​ഘ​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #8

യഹോ​വ​യു​ടെ രഥത്തോ​ടൊ​പ്പം നീങ്ങാൻ ഒരു ഭരണസം​ഘാം​ഗം നമ്മളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

2022-10-28

ആഗോള വാർത്തകൾ

2022-ഭരണസംഘത്തിൽനിന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #7

അപകടം മുൻകൂ​ട്ടി കാണു​മ്പോൾ പെട്ടെന്ന്‌ പ്രവർത്തി​ക്കു​ന്ന​തിന്‌ ഒരുങ്ങി​യി​രി​ക്കാൻ ഒരു ഭരണസം​ഘാം​ഗം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

2022-08-31

ആഗോള വാർത്തകൾ

2022-ഭരണസം​ഘ​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #6

ഏറ്റവും പുതിയ വിവര​ങ്ങ​ളും 2023-ലെ വാർഷി​ക​വാ​ക്യ​വും ഒരു ഭരണസം​ഘാം​ഗം അറിയി​ക്കു​ന്നു.

2022-07-19

ആഗോള വാർത്തകൾ

2022-ഭരണസം​ഘ​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #5

മുമ്പത്തെ സോവി​യറ്റ്‌ യൂണി​യനു കീഴിൽ ഉപദ്ര​വങ്ങൾ നേരി​ട്ട​പ്പോൾ പിടി​ച്ചു​നിൽക്കാൻ സഹോ​ദ​ര​ങ്ങളെ എന്താണ്‌ സഹായി​ച്ചത്‌? യഹോവ നമ്മളെ സഹായി​ക്കു​മെന്ന്‌ അത്‌ എങ്ങനെ​യാണ്‌ ഉറപ്പു​ത​രു​ന്നത്‌? ഒരു ഭരണസം​ഘാം​ഗ​ത്തിൽനിന്ന്‌ കേൾക്കാം.