വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ

ഓൺ​ലൈ​നിൽ ബൈബിൾ വായി​ക്കു​ക​യും കേൾക്കു​ക​യും ചെയ്യാം. ഇനി, ബൈബി​ളി​ന്റെ ഓഡി​യോ റെക്കോർഡി​ങ്ങു​ക​ളും ആംഗ്യ​ഭാ​ഷ​യി​ലുള്ള വീഡി​യോ​ക​ളും സൗജന്യ​മാ​യി ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാം. വിശുദ്ധ തിരു​വെ​ഴു​ത്തു​കൾ—പുതിയ ലോക ഭാഷാ​ന്തരം കൃത്യ​ത​യു​ള്ള​തും വായി​ക്കാൻ എളുപ്പ​മു​ള്ള​തും ആയ ബൈബിൾപ​രി​ഭാ​ഷ​യാണ്‌. അതു മുഴു​വ​നാ​യോ ഭാഗി​ക​മാ​യോ 210-ലധികം ഭാഷക​ളിൽ പ്രസി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌. 24 കോടി​യി​ല​ധി​കം കോപ്പി​കൾ വിതരണം ചെയ്‌തി​രി​ക്കു​ന്നു.

കാണേണ്ട വിധം

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകള്‍—പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം