വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ലൈബ്രറി

ബൈബിളധിഷ്‌ഠിതപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ ലൈബ്രറി ബ്രൗസ്‌ ചെയ്യുക. വീക്ഷാഗോപുരത്തിന്റെയും ഉണരുക!-യുടെയും ഏറ്റവും പുതിയ ലക്കങ്ങളും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ഓൺലൈനിൽ വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ ഉപയോഗിക്കാം. പല ഭാഷകളിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ ഓഡിയോ സൗജന്യമായി കേൾക്കാം. ആംഗ്യഭാഷ ഉൾപ്പെടെ വ്യത്യസ്‌തഭാഷകളിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാം.

 

ഉണരുക!

കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ ഈ ലോകത്ത്‌—തളരാതെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ

ലോകാവസ്ഥകൾ മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത്‌ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും തളർന്നുപോകാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന്‌ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ മാസിക സഹായിക്കുന്നു.

ഉണരുക!

കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ ഈ ലോകത്ത്‌—തളരാതെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ

ലോകാവസ്ഥകൾ മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത്‌ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും തളർന്നുപോകാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന്‌ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ മാസിക സഹായിക്കുന്നു.

വീക്ഷാഗോപുരം (പഠനപ്പതിപ്പ്)

ഉണരുക!

വീക്ഷാഗോപുരം

പുസ്തകങ്ങളും ലഘുപത്രികകളും

ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍ ലഭ്യമായ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില്‍ വരുത്തിയ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ അച്ചടിച്ച കോപ്പികളില്‍ വരുത്തിയിട്ടില്ല.

കൺ​വെൻ​ഷൻ റിലീസുകൾ

കൺ​വെൻ​ഷ​ന്റെ ഓരോ ദിവസ​ത്തി​നു ശേഷവും കൺ​വെൻ​ഷൻ റിലീസുകൾ കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യുക.

റിലീസുകള്‍ കാണിക്കുക

കൂടുതലായ സഹായികൾ

JW ലൈ​ബ്ര​റി

ബൈബിൾ വായി​ക്കാ​നും പഠിക്കാ​നും ആയി പുതിയ ലോക ഭാഷാ​ന്ത​രം ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ക. അതിലെ വാക്യങ്ങൾ മറ്റു പല ബൈബിൾഭാ​ഷാ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി താരത​മ്യം ചെയ്‌തു​നോ​ക്കു​ക.

ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറി (opens new window)

യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓണ്‍ലൈനില്‍ ബൈബിള്‍വിഷയങ്ങളില്‍ ഗവേഷണം നടത്തുക.