വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ചരി​ത്ര​വും ബൈബി​ളും

ഒരു കുഴപ്പ​വും തട്ടാ​തെ​യു​ള്ള പരിരക്ഷ, പരിഭാഷ, വിതരണം എന്നീ കാര്യ​ങ്ങ​ളിൽ ബൈബി​ളി​നെ​പ്പോ​ലെ മറ്റൊരു പുസ്‌ത​ക​വു​മി​ല്ല. അതിന്റെ ചരി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ കൃത്യത അരക്കി​ട്ടു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന പുതി​യ​പു​തി​യ കണ്ടെത്ത​ലു​കൾ ഓരോ ദിവസ​വും ഉണ്ടായി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. നിങ്ങൾ ഏതു മതപശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള ആളായാ​ലും, ബൈബിൾ മറ്റെല്ലാ പുസ്‌ത​ക​ങ്ങ​ളിൽനി​ന്നും വേറി​ട്ടു​നിൽക്കു​ന്നെന്ന്‌ നിങ്ങൾക്കു മനസ്സി​ലാ​ക്കാ​നാ​കും.

മറ്റു വിഷയങ്ങൾ

നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബൈബിൾ പരിഭാഷ കണ്ടെടു​ക്കു​ന്നു

വളരെ പ്രധാ​ന​പ്പെട്ട ഒരു ബൈബിൾ പരിഭാഷ നഷ്ടപ്പെ​ട്ട​തി​ന്റെ​യും 200-ലധികം വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം അത്‌ കണ്ടെടു​ത്ത​തി​ന്റെ​യും ആവേശ​ക​ര​മായ കഥ കാണുക.

മറ്റു വിഷയങ്ങൾ

നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബൈബിൾ പരിഭാഷ കണ്ടെടു​ക്കു​ന്നു

വളരെ പ്രധാ​ന​പ്പെട്ട ഒരു ബൈബിൾ പരിഭാഷ നഷ്ടപ്പെ​ട്ട​തി​ന്റെ​യും 200-ലധികം വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം അത്‌ കണ്ടെടു​ത്ത​തി​ന്റെ​യും ആവേശ​ക​ര​മായ കഥ കാണുക.

ബൈബി​ളി​ന്റെ ചരി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ കൃത്യത

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍

ബൈബിൾ നൽകുന്ന സന്ദേശം

ബൈബിളിലെ അടിസ്ഥാന സന്ദേശം എന്താണ്‌?