വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ക്രിസ്‌തീ​യ ആരാധ​ന​യിൽ ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്ന സംഗീതം

ദൈവ​മാ​യ യഹോ​വ​യെ സ്‌തു​തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആരാധി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആയി ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഇമ്പമുള്ള പാട്ടുകൾ കേൾക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാം. പാടിയ പാട്ടുകളും, വാദ്യ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ അകമ്പടി​യോ​ടു​കൂ​ടിയ സംഗീതവും, ഒന്നോ രണ്ടോ ഉപകര​ണ​ങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോ​ഗി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടുള്ള സംഗീ​ത​വും, പാട്ടിന്റെ വരിക​ളും ലഭ്യമാണ്‌.

 

ചിത്ര​ഗീ​തങ്ങൾ

സമാധാ​നം നദി​പോ​ലെ

യഹോ​വ​യിൽനി​ന്നുള്ള സമാധാ​നം നദി​പോ​ലെ​യാണ്‌, അത്‌ എന്നും ഒഴുകി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കും.

ചിത്ര​ഗീ​തങ്ങൾ

സമാധാ​നം നദി​പോ​ലെ

യഹോ​വ​യിൽനി​ന്നുള്ള സമാധാ​നം നദി​പോ​ലെ​യാണ്‌, അത്‌ എന്നും ഒഴുകി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കും.