വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ക്രിസ്‌തീ​യ ആരാധ​ന​യിൽ ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്ന സംഗീതം

ദൈവ​മാ​യ യഹോ​വ​യെ സ്‌തു​തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആരാധി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആയി ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഇമ്പമുള്ള പാട്ടുകൾ കേൾക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാം. പാടിയ പാട്ടുകളും, വാദ്യ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ അകമ്പടി​യോ​ടു​കൂ​ടിയ സംഗീതവും, ഒന്നോ രണ്ടോ ഉപകര​ണ​ങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോ​ഗി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടുള്ള സംഗീ​ത​വും, പാട്ടിന്റെ വരിക​ളും ലഭ്യമാണ്‌.

 

ചിത്രഗീതങ്ങള്‍

ഒന്നാണ്‌ നാം ശക്തരാണ്‌!

സഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പിന്തു​ണ​യാ​ലും യഹോ​വ​യു​ടെ സഹായ​ത്താ​ലും ഏതു പ്രശ്‌ന​വും സഹിക്കാൻ നമുക്കാ​കും.

ചിത്രഗീതങ്ങള്‍

ഒന്നാണ്‌ നാം ശക്തരാണ്‌!

സഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പിന്തു​ണ​യാ​ലും യഹോ​വ​യു​ടെ സഹായ​ത്താ​ലും ഏതു പ്രശ്‌ന​വും സഹിക്കാൻ നമുക്കാ​കും.

യഹോവയെ സന്തോഷത്തോടെ പാടി സ്‌തുതിക്കുക

ചിത്രഗീതങ്ങൾ

യഹോവയെ പാടിസ്തുതിക്കുക