വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികളെക്കുറിച്ച്‌

ഞങ്ങൾ പൊതുസ്ഥലത്ത്‌ പ്രസംഗിക്കുന്നത്‌ നിങ്ങൾക്കു കാണാം. വാർത്തയിലോ മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ യഹോവയുടെ സാക്ഷികളെക്കുറിച്ച്‌ കൂടുതലായി അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക്‌ എങ്ങനെ കഴിയും?

ഇതും കാണുക: യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ എന്താണ്‌ വിശ്വസിക്കുന്നത്‌?

വിശ്വാസങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും

യഹോവയുടെ സാക്ഷികളെക്കുറിച്ച്‌ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

ആളുകൾ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഹ്രസ്വമായ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ അനുഭ​വങ്ങൾ

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ ചിന്ത​യെ​യും സംസാ​ര​ത്തെ​യും പ്രവൃ​ത്തി​യെ​യും വഴിന​യി​ക്കാൻ ദൈവ​വ​ച​ന​മായ ബൈബി​ളി​നെ അനുവ​ദി​ച്ച​തു​കൊണ്ട്‌ അവർക്കു​ണ്ടായ അനുഭ​വങ്ങൾ എന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണെന്നു വായിക്കൂ.

യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

വൈവിധ്യമാർന്ന വംശങ്ങളിലും സംസ്‌കാരങ്ങളിലും നിന്നുള്ള ഞങ്ങൾ 230 ദേശങ്ങളിലായി ജീവിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച്‌ നിങ്ങൾക്ക്‌ അറിയാമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ മറ്റു ചില സുപ്രധാന വിധങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്കു ചുറ്റുമുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്‌.

ലോക​മെ​ങ്ങു​മു​ള്ള യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ

എല്ലാ ദേശത്തു​മു​ള്ള ഞങ്ങളുടെ സഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ പഠിക്കുക.

സൗജന്യ ബൈബിൾപഠന പരിപാടി

വീഡിയോ ക്ലിപ്പ്‌: ബൈബിൾ പഠിക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്‌?

ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാനചോദ്യങ്ങൾക്ക്‌ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന്‌ ആളുകളെ ബൈബിൾ സഹായിക്കുന്നു. അവരിൽ ഒരാളാകാൻ നിങ്ങൾക്ക്‌ ആഗ്രഹമുണ്ടോ?

ബൈബി​ള​ധ്യ​യ​നം—അത്‌ എന്താണ്‌?

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ തങ്ങൾ വാഗ്‌ദാ​നം ചെയ്യുന്ന സൗജന്യ ബൈബി​ള​ധ്യ​യ​ന​പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ ലോക​മെ​ങ്ങും അറിയ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അത്‌ എങ്ങനെ​യാണ്‌ നടക്കു​ന്ന​തെ​ന്നു കാണുക.

ആരെങ്കി​ലും സന്ദർശി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കിൽ

അവരിൽനിന്ന്‌ ഒരു ബൈബിൾചോ​ദ്യ​ത്തിന്‌ ഉത്തരം കണ്ടെത്താം, അല്ലെങ്കിൽ യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ കൂടുതൽ അറിയാം.

യോഗങ്ങളും പരിപാടികളും

രാജ്യ​ഹാ​ളിൽ എന്താണ്‌ നടക്കു​ന്നത്‌?

അവിടെ എന്താണ്‌ നടക്കു​ന്ന​തെ​ന്നു നേരിട്ടു കാണുക.

മീറ്റി​ങ്ങിൽ പങ്കെടു​ക്കുക

ഞങ്ങളുടെ മീറ്റി​ങ്ങു​ക​ളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ അറിയുക. നിങ്ങളു​ടെ താമസ​സ്ഥ​ല​ത്തിന്‌ അടുത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്ങ്‌ സ്ഥലം കണ്ടെത്താം.

യേശു​വി​ന്റെ മരണത്തി​ന്റെ ഓർമ

2025 ഏപ്രിൽ 12-ന്‌ യേശു​വി​ന്റെ മരണത്തി​ന്റെ ഓർമ ആചരി​ക്കു​മ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടു​ക്കാൻ യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കു​ന്നു.

ബ്രാഞ്ചോഫീസുകൾ

യഹോവയുടെ സാക്ഷികളെ ബന്ധപ്പെടുക

ലോകമെങ്ങുമുള്ള യഹോവയുടെ സാക്ഷികളെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ.

ബഥേൽ സന്ദർശനം

നിങ്ങളു​ടെ അടുത്തുള്ള ടൂറുകൾ ഏതൊ​ക്കെ​യാ​ണെന്ന്‌ അറിയുക.

ഇന്ന് യഹോ​വ​യു​ടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യു​ന്നത്‌ ആരാണ്‌?

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ ലോകത്ത്‌ എല്ലായി​ട​ത്തു​മുണ്ട്. എല്ലാ വംശങ്ങ​ളി​ലും സംസ്‌കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും നിന്നു​ള്ള​വ​രാണ്‌ അവർ. വ്യത്യ​സ്‌ത​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ങ്ങ​ളിൽനി​ന്നുള്ള ഇവരെ ഒന്നിപ്പി​ക്കു​ന്നത്‌ എന്താണ്‌?

ലോകവ്യാപകപ്രവർത്തനം—ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

  • 239—യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ ആരാധന നടക്കുന്ന ദേശങ്ങ​ളു​ടെ എണ്ണം

  • 88,16,562—യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ എണ്ണം

  • 72,81,212—സൗജന്യ​മാ​യി നടത്തുന്ന ബൈബിൾകോ​ഴ്‌സു​ക​ളു​ടെ എണ്ണം

  • 2,04,61,767—ക്രിസ്‌തു​വി​ന്റെ മരണത്തി​ന്റെ ഓർമ​യു​ടെ വാർഷി​കാ​ച​ര​ണ​ത്തിന്‌ വന്നവരു​ടെ എണ്ണം

  • 1,18,177—സഭകളു​ടെ എണ്ണം