വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ—വിശ്വാ​സം പ്രവൃ​ത്തി​യിൽ, ഭാഗം 1: ഇരുളിൽനിന്ന്‌ വെളി​ച്ച​ത്തി​ലേക്ക്‌...

നൂറ്റാ​ണ്ടു​കൾ പഴക്കമുള്ള വ്യാജമത ആചാരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച്‌ പുറത്തു​വ​രാൻ ബൈബിൾ വിദ്യാർഥി​കൾക്ക്‌ ശക്തമായ വിശ്വാ​സം ആവശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. അവർ തീക്ഷ്‌ണ​ത​യോ​ടെ​യും ധൈര്യ​ത്തോ​ടെ​യും സത്യത്തി​ന്റെ വെളിച്ചം പ്രകാ​ശി​പ്പി​ച്ചു. അവർ എങ്ങനെ​യാ​ണു ധൈര്യ​വും വിശ്വ​സ്‌ത​ത​യും കാണി​ച്ചത്‌ എന്നും യഹോവ അവരെ എങ്ങനെ​യാണ്‌ “ഇരുളിൽനിന്ന്‌ തന്റെ അത്ഭുത​ക​ര​മായ പ്രകാ​ശ​ത്തി​ലേക്കു” നയിച്ചത്‌ എന്നും കാണാം.