വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ശാസ്‌ത്ര​വും ബൈബി​ളും

ശാസ്‌ത്ര​വും ബൈബി​ളും തമ്മിൽ യോജി​പ്പി​ലാ​ണോ? ശാസ്ര്‌തീ​യ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ പറയു​മ്പോൾ ബൈബി​ളി​നു കൃത്യ​ത​യു​ണ്ടോ? വിശ്വ​പ്ര​പ​ഞ്ചം എന്താണ്‌ സാക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നത്‌? അതി​നെ​ക്കു​റിച്ച്‌ പഠിക്കുന്ന ശാസ്‌ത്ര​ജ്ഞ​ന്മാർക്ക്‌ എന്താണു പറയാ​നു​ള്ളത്‌?

ആരുടെ കരവി​രുത്‌?

കണ്ണഞ്ചി​പ്പി​ക്കുന്ന കലാ​ലോ​കം—ആരുടെ കരവി​രുത്‌?

ജീവ​ലോ​കത്ത്‌ നമ്മുടെ കണ്ണഞ്ചി​പ്പി​ക്കുന്ന അത്ഭുത​ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​കൾ ഉണ്ട്‌.

ആരുടെ കരവി​രുത്‌?

കണ്ണഞ്ചി​പ്പി​ക്കുന്ന കലാ​ലോ​കം—ആരുടെ കരവി​രുത്‌?

ജീവ​ലോ​കത്ത്‌ നമ്മുടെ കണ്ണഞ്ചി​പ്പി​ക്കുന്ന അത്ഭുത​ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​കൾ ഉണ്ട്‌.

ജീവന്റെ ഉത്ഭവ​ത്തെ​ക്കു​റിച്ച്‌ വിദഗ്‌ധ​രു​ടെ അഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങൾ

ആരുടെ കരവി​രുത്‌?

പരിണാ​മ​വും സൃഷ്ടി​യും നേർക്കു​നേർ

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍

ജീവന്റെ ഉത്ഭവം​—പ്രസക്ത​മായ അഞ്ചു ചോദ്യ​ങ്ങൾ

തെളി​വു​കൾ പരി​ശോ​ധി​ച്ചിട്ട്‌ സൃഷ്ടി​യിൽ വിശ്വ​സി​ക്ക​ണ​മോ പരിണാ​മ​ത്തിൽ വിശ്വ​സി​ക്ക​ണ​മോ എന്നു സ്വയം തീരു​മാ​നി​ക്കുക.

സൃഷ്ടിയിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്ത്വം വിളിച്ചോതുന്നു

നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള സൃഷ്ടികൾ അടുത്ത്‌ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവിന്റെ വ്യക്തിത്വസവിശേഷതകൾ മനസ്സിലാക്കാനും ആ സ്രഷ്ടാവിനോട്‌ അടുത്തുചെല്ലാനും കഴിയും.