വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ആരുടെ കരവിരുത്‌?

കടൽക്കു​തി​ര​യു​ടെ വാൽ

കടൽക്കു​തി​ര​യു​ടെ വാൽ

കടൽക്കു​തി​ര​യു​ടെ വാലിന്റെ അസാമാ​ന്യ​മായ രൂപക​ല്‌പ​ന​യെ​ക്കു​റിച്ച്‌ പഠിക്കാം.