യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ ഒരു അംഗീ​കൃ​ത ആപ്ലി​ക്കേ​ഷ​നാണ്‌ JW ലൈ​ബ്ര​റി (ഇംഗ്ലീഷ്‌). ഇതിൽ ബൈബി​ളി​ന്റെ വ്യത്യ​സ്‌ത​ഭാ​ഷാ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ളും ബൈബിൾപ​ഠ​ന​ത്തിന്‌ സഹായി​ക്കു​ന്ന പുസ്‌ത​ക​ങ്ങ​ളും ലഘുപ​ത്രി​ക​ക​ളും ഉൾപ്പെ​ടു​ന്നു.