വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

സത്യത്തെ സ്‌നേഹിക്കുക, മുറുകെ പിടി​ക്കു​ക

സത്യത്തെ സ്‌നേഹിക്കുക, മുറുകെ പിടി​ക്കു​ക

കാര്യങ്ങൾ വസ്‌തു​നി​ഷ​ഠ​മാ​ണോ എന്ന്‌ പരി​ശോ​ധി​ച്ചു​കൊണ്ട്‌ യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ സത്യത്തെ സ്‌നേ​ഹി​ക്കു​ന്നു