മൂന്നോ അതിൽ താഴെ​യോ പ്രായ​മു​ള്ള​വർക്കാ​യി തയാറാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ബൈബിൾപാഠങ്ങൾ ഉപയോ​ഗിച്ച്‌ കുട്ടി​ക​ളെ പഠിപ്പി​ക്കു​ക.