വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

സവിശേഷമായ വീഡിയോ

പാഠം 29: താഴ്‌മ കാണി​ക്കുക

താഴ്‌മ​യു​ള്ള​വരെ യഹോവ സ്‌നേ​ഹി​ക്കു​ന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ താഴ്‌മ​യു​ള്ള​വ​രാ​യി​രി​ക്കാം?