വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

വിശേഷ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളും ആഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും​

ക്രിസ്‌തു​മ​സ്സി​നെ​ക്കു​റിച്ച്‌ ബൈബിൾ എന്താണ്‌ പറയു​ന്നത്‌?

ക്രിസ്‌തു​മ​സ്സി​നോ​ടു ബന്ധപ്പെട്ട 6 ആചാര​ങ്ങ​ളു​ടെ ചരിത്രം നിങ്ങളെ അമ്പരപ്പി​ച്ചേ​ക്കാം.

യേശു ജനിച്ചത്‌ എപ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു?

ഡിസംബർ 25-നു ക്രിസ്‌തു​മസ്സ്‌ ആഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ കാരണം കണ്ടുപി​ടി​ക്കു​ക.

ഈസ്റ്ററി​നെ​ക്കു​റിച്ച്‌ ബൈബിൾ എന്തു പറയുന്നു?

ഈസ്റ്റർ ആഘോ​ഷ​വു​മാ​യി ബന്ധപ്പെട്ട 5 ആചാര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉത്ഭവ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി പഠിക്കുക.

ഹാല്‌വീൻ ആഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഉത്ഭവ​ത്തെ​ക്കു​റിച്ച്‌ ബൈബിൾ എന്താണ്‌ പറയു​ന്നത്‌?

ഹാല്‌വീൻ നിരു​പ​ദ്ര​വ​ക​ര​മാ​യ ഒരു നേര​മ്പോ​ക്കാ​ണോ?

എന്താണ്‌ പെസഹ?

എന്തിന്റെ ഓർമ​യാണ്‌ അത്‌? എന്തു​കൊ​ണ്ടാണ്‌ യേശു അത്‌ ആചരി​ച്ചത്‌? എന്നാൽ ഇന്ന്‌ ക്രിസ്‌ത്യാ​നി​കൾ അത്‌ ആചരി​ക്കാ​ത്തത്‌ എന്തു​കൊണ്ട്‌?