Ol Sam 98:1-9

  • Jehova, Sevia mo stret Jaj

    • Jehova i talemaot finis rod blong hem blong sevem man (2, 3)

Wan miusik. 98  Yufala i singim wan niufala singsing long Jehova,+From hem i mekem plante gudfala samting.+ Raethan blong hem, yes tabu han blong hem, i mekem samting finis blong sevem ol man.*+   Jehova i talemaot finis rod blong hem blong sevem ol man.+ Hem i soemaot stret fasin blong hem long ol nesen.+   Hem i tingbaot yet fasin blong hem blong lavem man tumas, mo blong holem promes we hem i mekem wetem olgeta long haos blong Isrel.+ Olgeta man long wol oli luk finis samting we God blong yumi i mekem blong sevem man.*+   Olgeta man long wol, yufala i singsingaot bigwan i go long Jehova olsem man we i win. I gud yufala i hapi, yufala i glad, yufala i singaot bigwan, mo yufala i singim ol sing blong presem* hem.+   Yufala i plei long hap, yufala i singim ol sing blong presem* Jehova,Yufala i plei hap mo sing long wan naesfala singsing.   Yumi blo long ol trampet mo hon,+Yumi singsingaot olsem man we i win, long fored blong Jehova we i King.   I gud solwota mo olgeta samting long hem, oli mekem bigfala noes,Sem mak long wol* ya mo olgeta samting long hem.   I gud ol reva oli klapem han blong olgeta. I gud ol bigfala hil oli glad, oli singsingaot wanples+   Long fes blong Jehova, from hem i stap kam* blong jajem wol. Bambae hem i jajem wol* we ol man oli stap long hem, long stret fasin+Mo i jajem ol man sem mak nomo.+

Ol futnot

NT: “i mekem hem i win finis.”
NT: “luk finis we God blong yumi i win.”
NT: “i plei miusik blong presem.”
NT: “i plei miusik blong presem.”
NT: “gudfala graon.”
NT: “kam finis.”
NT: “gudfala graon.”