Ol Sam 90:1-17

  • God we i stap oltaem mo man we i laef sot taem nomo

    • Wan taosen yia i olsem yestede (4)

    • Man i laef seventi kasem eiti yia (10)

    • “Tijim mifala olsem wanem blong kaontem ol dei blong mifala” (12)

Wan prea blong Moses, man blong tru God.+ 90  O Jehova, i stat long olgeta jeneresen bifo i kam, yu yu olsem hom* blong mifala.+   Bifo we ol bigfala hil oli kamtruMo bifo we yu wokem wol* wetem gudfala graon ya,+Longtaem finis i kam mo gogo i no save finis, yu yu God.+   Yu yu mekem man i gobak long das bakegen. Yu talem se: “Ol pikinini blong man, yufala i gobak long graon.”+   From long lukluk blong yu, wan taosen yia i olsem yestede nomo we i jes pas,+I olsem sam aoa* nomo long naet.   Yu wasemaot olgeta i go,+ nao oli kam olsem man we i slip sot taem nomo. Long moning oli olsem gras we i gru.+   Long moning hem i karem flaoa mo i kasem niufala paoa,Be long sapa hem i kam slak mo i drae.+   From kros blong yu i bonem mifala+Mo mifala i fraet tumas long kros blong yu.   Yu yu putum ol rong blong mifala long fored blong yu,*+Laet blong fes blong yu i soemaot ol samting we mifala i stap mekem haed nomo.+   Ol dei blong laef blong mifala oli kam sot moa from we yu kros long mifala,Mo ol yia blong mifala oli finis kwiktaem olsem win we i kamaot long maot, nao i lus.* 10  Laef blong mifala i save kasem 70 yia nomo,O 80 yia,+ sipos bodi blong mifala i strong.*Be oli fulap long trabol mo harem nogud,Oli pas kwiktaem nomo, nao mifala i go lus.*+ 11  ?Hu i naf blong makem paoa blong kros blong yu?Kros blong yu i bigwan we i bigwan, mo fasin ya we man i fraet long yu i mas bigwan sem mak.+ 12  Plis yu tijim mifala olsem wanem blong kaontem ol dei blong mifala+Olsem nao mifala i save traehad blong gat wan hat we i waes. 13  !O Jehova, yu kambak!+ ?Bambae samting ya i gohed kasem wetaem?+Plis yu sore long ol man blong wok blong yu.+ 14  Plis yu mekem we evri moning, mifala i harem gud long fasin blong yu blong lavem man oltaem,+Nao mifala i save glad, mifala i singsingaot mo harem gud+ oltaem long laef blong mifala. 15  Yu mekem mifala i harem gud, stret olsem ol dei ya we yu mekem mifala i harem nogud,+Yu mekem mifala i harem gud plante yia olsem we mifala i kasem trabol plante yia.+ 16  I gud ol man blong wok blong yu oli luk ol wok blong yu,Mo i gud ol boe blong olgeta oli luk paoa blong yu.+ 17  I gud Jehova God blong mifala i glad long mifala. I gud yu mekem we mifala i win oltaem long ol wok blong mifala.*Yes, plis yu mekem we mifala i win oltaem long ol wok blong mifala.*+

Ol futnot

MNT: “ples blong haed.”
NT: “Bifo we yu mekem bigfala wok ya blong wokem wol.”
Wanwan taem blong waj long naet, hem i 4 aoa.
NT: “Yu yu save gud ol rong blong mifala.”
NT: “olsem wan smol voes nomo.”
NT: “sipos mifala i kasem wan spesel paoa.”
NT: “mifala i flae i gowe.”
NT: “Ol samting we mifala i mekem long han blong mifala, oli stap gud oltaem.”
NT: “Ol samting we mifala i mekem long han blong mifala, oli stap gud oltaem.”