Ol Sam 34:1-22

  • Jehova i sevem ol man blong wok blong hem

    • “I gud yumi joen blong leftemap nem blong hem” (3)

    • Enjel blong Jehova i protektem ol man (7)

    • “Yu testem mo luk se Jehova i gud” (8)

    • ‘I no gat wan bun blong hem i brok’ (20)

Singsing blong Deved, long taem ya we hem i giaman long fes blong Abimelek, i mekem olsem we hem i krangke,+ nao Abimelek i ronemaot hem, nao hem i go. א [Aleph] 34  Bambae mi presem Jehova oltaem,Maot blong mi bambae i presem hem oltaem. ב [Beth]   Bambae mi* tok flas from Jehova.+ Ol man we oli gat tingting daon bambae oli harem mi mo oli glad. ג [Gimel]   Yufala i joen wetem mi blong presem Jehova,+I gud yumi joen blong leftemap nem blong hem. ד [Daleth]   Mi mi askem samting long Jehova, mo hem i ansa long mi.+ Hem i tekemaot mi long olgeta samting we i mekem mi mi fraet.+ ה [He]   Olgeta we oli lukluk i go long hem, oli saen,Man i no save mekem olgeta oli sem. ז [Zayin]   Man ya we i nating nomo i singaot mo Jehova i harem hem. Hem i sevem hem, i tekemaot hem long olgeta trabol blong hem.+ ח [Heth]   Enjel blong Jehova i kamp raon long olgeta we oli fraet* long Hem,+Mo hem i stap tekemaot olgeta long trabol.+ ט [Teth]   Yu testem mo luk se Jehova i gud,+Man we i go long hem blong haed, hem i glad. י [Yod]   Yufala i mas fraet* long Jehova, yufala ol tabu man blong hem,From olgeta we oli fraet* long hem, oli no sot long wan samting.+ כ [Kaph] 10  Ol strong yang laeon* tu oli hanggri we oli hanggri,Be olgeta we oli stap lukaotem Jehova, bambae oli no sot long ol gudfala samting.+ ל [Lamed] 11  Ol boe blong mi, yufala i kam, yufala i lesin long mi,Bambae mi tijim yufala long fasin blong fraet* long Jehova.+ מ [Mem] 12  ?Hu long yufala i harem gud blong laefMo i wantem blong luk plante gudfala dei?+ נ [Nun] 13  Ale i gud yu blokem tang blong yu blong i no talem wan nogud samting,+Mo lips blong yu blong i no giaman.+ ס [Samekh] 14  Yu tanem baksaed long samting we i nogud, mo yu mekem samting we i gud,+Yu lukaot rod blong mekem pis mo yu holemtaet.+ ע [Ayin] 15  Ae blong Jehova i stap long ol stret man,+Mo sora blong hem i stap lesin long olgeta, taem oli krae from help.+ פ [Pe] 16  Be Jehova i tanem fes blong hem long olgeta we oli stap mekem ol nogud samting,Blong hem i waepemaot nem blong olgeta long tingting blong ol man long wol.+ צ [Tsade] 17  Oli krae long hem, mo Jehova i harem olgeta,+Hem i tekemaot olgeta long ol trabol blong olgeta.+ ק [Qoph] 18  Jehova i stap klosap long olgeta we hat blong olgeta i brok,+Hem i sevem olgeta we tingting blong olgeta i foldaon.*+ ר [Resh] 19  Plante hadtaem* i stap kasem stret man,+Be Jehova i stap tekemaot hem long olgeta hadtaem ya.+ ש [Shin] 20  Hem i stap lukaot gud long ol bun blong hem,I no gat wan long olgeta i brok.+ ת [Taw] 21  Disasta bambae i kilim ol man nogud oli ded,Olgeta we oli no laekem nating ol stret man, bambae man i faenemaot se oli rong. 22  Jehova i stap pembak laef* blong ol man blong wok blong hem,Olgeta we oli stap go long hem blong haed, ol man bambae oli no faenem wan rong long olgeta.+

Ol futnot

NT: “Sol blong mi bambae i.”
NT: “tinghevi.”
NT: “tinghevi.”
NT: “tinghevi.”
NT: “ol man laeon we oli yang mo oli gat plante hea long nek blong olgeta.”
NT: “tinghevi.”
NT: “olgeta we oli harem nogud tumas long tingting blong olgeta.”
NT: “Bigfala trabol.”
NT: “sol.”