Ol Sam 112:1-10

  • Wan man we i stret, hem i fraet long Jehova

    • Man we i stap givim samting long gladhat, blong man i yusum fastaem, bambae i kasem gudfala samting from (5)

    • “Ol man bambae oli tingbaot ol stret man blong olwe” (6)

    • Man we i stap givim samting long gladhat, i stap givim samting long puaman (9)

112  !Presem Jah!*+ א [Aleph] Man we i fraet* long Jehova, hem i glad,+ב [Beth] Mo i glad tumas long ol komanmen blong hem.+ ג [Gimel]   Ol laen blong hem, bambae oli gat paoa long wol ya,ד [Daleth] Mo jeneresen blong ol stret man bambae i kasem blesing.+ ה [He]   Ol gudgudfala samting mo ol rij samting oli stap long haos blong hem,ו [Waw] Mo stret fasin blong hem bambae i gohed blong olwe. ז [Zayin]   Ol stret man oli luk hem olsem wan laet long tudak.+ ח [Heth] Hem i kaen mo i gat sore,+ mo i stret. ט [Teth]   Man we i stap givim samting long gladhat blong hem, blong man i yusum fastaem, bambae hem i kasem gudfala samting from.+ י [Yod] Evri samting we hem i stap mekem, hem i mekem folem jastis. כ [Kaph]   Bambae i no gat wan samting i seksekem hem.+ ל [Lamed] Ol man bambae oli tingbaot ol stret man blong olwe.+ מ [Mem]   Bambae hem i no fraet taem hem i harem rabis nius.+ נ [Nun] Hat blong hem i stap strong, from hem i stap trastem Jehova.+ ס [Samekh]   Mo hat blong hem i no save seksek,* hem i no fraet.+ ע [Ayin] Mo long en, bambae hem i luk we ol enemi blong hem oli lus.+ פ [Pe]   Hem i givim plante presen,* mo hem i givim samting long ol puaman.+ צ [Tsade] Mo stret fasin blong hem bambae i no save finis samtaem.+ ק [Qoph] Ol man bambae oli ona long hem, oli leftemap paoa* blong hem. ר [Resh] 10  Man nogud bambae i luk mo i no glad. ש [Shin] Bambae hem i kakae tut blong hem mo i melt. ת [Taw] Evri samting we man nogud i wantem, bambae i lus.+

Ol futnot

NT: “!Halelujah!” “Jah” hem i sot nem blong Jehova.
NT: “tinghevi.”
NT: “Mo hem i no gat tu tingting; i no save jenis.”
NT: “Hem i glad nomo blong givim samting.”
PT: “hon.”