Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Kwestin 10

?Wanem Promes We Bambae i Kamtru Long Fiuja?

“Ol stret man bambae oli tekem wol ya i blong olgeta, mo bambae oli stap long hem blong olwe.”

Ol Sam 37:29

“Wol i stap blong olwe.”

Prija 1:4

“Bambae hem i solemdaon ded blong olwe, mo Hae Masta Jehova bambae i waepemaot wota blong ae long fes blong olgeta man.”

Aesea 25:8

“Long taem ya, ae blong ol blaenman bambae i open, mo olgeta we sora blong olgeta i fas, bambae i no moa fas . . . olgeta we leg blong olgeta i nogud, bambae oli jamjam olsem dia, mo man we i no save toktok, tang blong hem bambae i singsingaot from glad. From we ol wota bambae oli sut i kamaot long ol draeples, mo ol reva bambae oli ron long ples we i drae.”

Aesea 35:5, 6

“Hem bambae i ravemaot wota blong ae blong olgeta, mo bambae i no moa gat man i ded, mo bambae man i no moa sore, mo . . . i no moa gat man i krae, . . . man i no moa harem nogud long bodi blong hem. Ol samting ya blong bifo oli lus olgeta.”

Revelesen 21:4

“Bambae oli bildim ol haos mo oli stap long olgeta, . . . oli planem ol plantesen blong grep mo oli kakae ol frut blong olgeta, . . . oli no bildim haos blong wan narafala man i stap long hem, no oli planem kakae blong ol narafala man oli kakae. From we ol dei blong ol man blong mi bambae i olsem ol dei blong wan tri, . . . ol man blong mi we mi jusumaot olgeta, bambae oli harem gud fulwan long ol wok blong han blong olgeta.”

Aesea 65:21, 22