Ol Sam 127:1-5

  • Sipos God i no stap, evri samting i blong nating nomo

    • “Sipos Jehova i no bildim haos” (1)

    • Ol pikinini, oli ol presen we oli kam long God (3)

Wan Singsing Blong Go Antap. Singsing blong Solomon. 127  Sipos Jehova i no bildim haos,Hadwok blong ol bilda long haos ya i blong nating nomo.+ Sipos Jehova i no gad long wan taon,+Gad i stap wekap blong nating nomo.   I blong nating nomo we yufala i girap eli,Mo yufala i stap wekap kasem medel naet,Mo yufala i stap wok had from kakae blong yufala,From hem i stap givim samting long ol man we hem i lavem olgeta, mo semtaem hem i mekem se oli slip gud.+   !Yufala i luk! Ol boe* oli ol gudfala samting we Jehova i givim,+Ol pikinini ya we yufala i bonem, oli ol presen.+   Ol boe we man i bonem taem i yang yet,+Oli olsem ol ara long han blong wan strong man.   Man we i fulumap ol ara olsem long basket blong hem, hem i glad.+ Bambae oli no save sem,From we bambae oli toktok long ol enemi long get blong taon.

Ol futnot

NT: “Ol pikinini.”