Ol Sam 75:1-10

  • God i jajem man long stret fasin

    • Ol man nogud bambae oli dring long kap blong Jehova (8)

Long daerekta. Blong plei folem “Yu No Spolem.” Singsing blong Asaf.+ 75  Mifala i talem tangkiu long yu God, mifala i talem tangkiu long yu. Nem blong yu i stap klosap,+Mo ol man oli stap talemaot ol gudfala wok blong yu.   Yu yu talem se: “Taem mi makem wan taem blong mekem jajmen,Mi jajem man long stret fasin.   Taem we wol mo evri samting we oli laef long hem oli lus,Mi nao mi holem ol pos blong hem oli stap strong.” (Selah)   Mi talem long ol man blong tok flas se: “Yufala i no tok flas,”Mo long ol man nogud se: “Yufala i no leftemap paoa* blong yufala.   Yufala i no leftemap paoa* blong yufala i go antapNo toktok blong leftemap yufala.   From fasin blong leftemap man i no kamaotLong is, no long wes, no long saot.   From we God nao hem i Jaj.+ Hem i stap putumdaon wan man mo i stap leftemap narawan.+   From i gat wan kap long han blong Jehova,+Waen insaed long hem i fulap long babol mo i miks gud. Bambae hem i mas kafsaedem waen ya,Mo olgeta man nogud long wol bambae oli dring we oli finisim ol laswan we i stap long botom.”+   Be mi, bambae mi talemaot samting ya olwe,Bambae mi singim ol sing blong presem* God blong Jekob. 10  From hem i talem se: “Bambae mi brekem paoa* blong ol man nogud,Be ol stret man bambae hem i leftemap paoa* blong olgeta.”

Ol futnot

PT: “hon.”
PT: “hon.”
NT: “plei miusik blong presem.”
PT: “ol hon.”
PT: “ol hon.”