Salmo 83:1-18

  • Pag-ampo dihang mag-atubang ug mga kaaway

    • “Oh Diyos, ayaw pagpakahilom” (1)

    • Mga kaaway samag nagtuliyok nga kudyapa (13)

    • Jehova ang ngalan sa Diyos (18)

Usa ka awit. Salmo ni Asap.+ 83  Oh Diyos, ayaw pagpakahilom;+Ayaw pagpabiling hilom o walay gihimo, Oh Balaang Diyos.   Kay tan-awa! ang imong mga kaaway nagkagubot;+Kadtong mga nagdumot kanimo nagmapahitas-on.*   Sekreto silang naghimog plano batok sa imong katawhan;Sila nagkunsabo batok sa mga tawo nga bililhon kanimo.*   Sila nag-ingon: “Dali, laglagon nato sila ingong usa ka nasod,+Aron dili na mahinumdoman ang ngalan sa Israel.”   Nagkahiusa sila sa ilang estratehiya;*Nag-alyansa* sila batok kanimo+   Ang mga tolda sa Edom ug ang mga Ismaelinhon, ang Moab+ ug ang mga Hagrihanon,+   Ang Gebal ug ang Ammon+ ug ang Amalek,Ang Filistia+ uban ang mga molupyo sa Tiro.+   Miduyog usab kanila ang Asirya;+Gipaluyohan nila ang* mga anak ni Lot.+ (Selah)   Buhata kanila ang sama sa imong gibuhat sa Midian,+Ang sama sa imong gibuhat kang Sisera ug kang Jabin didto sa sapa* sa Kison.+ 10  Gilaglag sila didto sa En-dor;+Nahimo silang kinalibang alang sa yuta. 11  Himoang sama kang Oreb ug Zeeb+ ang ilang mga halangdonUg sama kang Zeba ug Zalmuna+ ang ilang mga prinsipe,* 12  Kay sila nag-ingon: “Atong panag-iyahon ang yuta diin nagpuyo ang Diyos.” 13  Oh akong Diyos, himoa silang sama sa nagtuliyok nga kudyapa,+Sama sa dagami nga gipadpad sa hangin. 14  Samag kalayo nga mosunog sa lasang,Samag siga nga mosunog sa kabukiran,+ 15  Hinaot gukdon nimo sila pinaagi sa imong kusog nga bagyo+Ug lisangon nimo sila pinaagi sa imong unos.+ 16  Tabonig* kaulawan ang ilang mga nawong,Aron pangitaon nila ang imong ngalan, Oh Jehova. 17  Maulawan unta sila ug malisang hangtod sa hangtod;Maulawan unta sila ug malaglag; 18  Ang katawhan makaila unta nga ikaw, kansang ngalan maoy Jehova,+Ikaw lamang ang Labing Hataas ibabaw sa tibuok yuta.+

Mga Footnote

O “mituyhakaw.”
Literal, “sa imong mga gitagoan.”
Literal, “Sila nagkonsultahanay nga nagkahiusa ang kasingkasing.”
O “Nakigsaad.”
Literal, “Nahimo silang bukton sa.”
O “walog.” Tan-awa sa Glossary.
O “pangulo.”
Literal, “Pun-ag.”