Salmo 72:1-20

 • Malinawong pagmando sa hari sa Diyos

  • “Molambo ang matarong” (7)

  • Mga sakop gikan sa usa ka dagat ngadto sa laing dagat (8)

  • Luwason gikan sa kapintasan (14)

  • Dagayang lugas sa yuta (16)

  • Ngalan sa Diyos madayeg hangtod sa hangtod (19)

Bahin kang Solomon. 72  Oh Diyos, ihatag ang imong mga hukom ngadto sa hari,Ug ang anak sa hari hatagi sa imong pagkamatarong.+   Hinaot labanan niya ang kawsa sa imong katawhan uban ang pagkamatarong,Ug sa imong mga timawa uban ang hustisya.+   Hinaot ang kabukiran magdalag pakigdait sa katawhan,Ug hinaot ang kabungtoran magdalag pagkamatarong.   Hinaot labanan* niya ang mga timawa taliwala sa katawhan,Hinaot luwason niya ang mga anak sa kabos,Ug hinaot laglagon niya ang mga tikasan.+   Mahadlok sila kanimo hangtod nga duna pay adlawUg hangtod nga magpabilin ang bulan,Sa sunodsunod nga kaliwatan.+   Mahisama siya sa ulan nga mobisibis sa gihagbasan nga mga sagbot,Sama sa taligsik nga nagbasa sa yuta.+   Sa iyang mga adlaw molambo* ang matarong,+Ug ang pakigdait modagaya+ hangtod nga ang bulan mahanaw na.   Duna unya siyay mga sakop* gikan sa usa ka dagat ngadto sa laing dagatUg gikan sa Suba* hangtod sa mga kinatumyan sa yuta.+   Ang mga nagpuyo sa desyerto moyukbo sa iyang atubangan,Ug ang iyang mga kaaway motila sa abog.+ 10  Ang mga hari sa Tarsis ug sa mga isla mohatag ug buhis.*+ Ang mga hari sa Sheba ug Seba motanyag ug mga gasa.+ 11  Ang tanang hari moyukbo kaniya,Ug ang tanang nasod moalagad kaniya. 12  Kay luwason niya ang kabos nga nagtuaw alang sa tabang,Ingon man ang timawa ug si bisan kinsa nga walay magtatabang. 13  Maluoy siya sa timawa ug sa kabos,Ug luwason niya ang kinabuhi sa mga kabos. 14  Luwason niya sila gikan sa pagdaogdaog ug kapintasan,Ug ang ilang dugo mahimong bililhon sa iyang mga mata. 15  Hinaot nga mabuhi siya ug hatagan ug bulawan sa Sheba.+ Hinaot ang mga tawo padayong mag-ampo alang kaniya,Ug hinaot panalanginan siya sa tibuok adlaw. 16  Duna unyay dagayang lugas sa yuta;+Mosugwak unya kini sa tumoy sa kabukiran. Ang iyang bunga molambo sama nianang sa Lebanon,+Ug modaghan ang mga tawo sa mga siyudad, sama sa mga tanom sa yuta.+ 17  Hinaot ang iyang ngalan molungtad hangtod sa hangtod,+Ug hinaot kini molambo hangtod nga duna pay adlaw. Hinaot ang katawhan makabaton ug panalangin pinaagi kaniya;+Hinaot ang tanang kanasoran magpahayag kaniyang malipayon. 18  Madayeg unta si Jehova nga Diyos, ang Diyos sa Israel,+Siya lamang ang nagbuhat ug katingalahang mga butang.+ 19  Madayeg unta ang iyang mahimayaong ngalan hangtod sa hangtod,+Ug hinaot ang tibuok yuta mapuno sa iyang himaya.+ Amen ug Amen. 20  Dinhi natapos ang mga pag-ampo ni David, nga anak ni Jese.+

Mga Footnote

Literal, “hukman.”
Literal, “mosalingsing.”
O “Magmando siya.”
Ang Euprates.
O “tributo.”