Salmo 37:1-40

 • Kadtong nagasalig kang Jehova magmalamboon

  • Ayawg kalagot tungod sa mga daotan (1)

  • “Pagbaton ug tumang kalipay diha kang Jehova” (4)

  • “Itugyan kang Jehova ang imong dalan” (5)

  • “Mga maaghop manag-iya sa yuta” (11)

  • Mga matarong dili makulangag tinapay (25)

  • Mga matarong mabuhi sa yuta hangtod sa hangtod (29)

Salmo ni David. א [Aleph] 37  Ayawg kalagot* tungod sa mga daotanUg ayawg kasina sa mga mamumuhat ug daotan.+   Sila mangalaya dayon samag sagbot+Ug malawos samag lunhaw nga sagbot. ב [Beth]   Salig kang Jehova ug buhata kon unsay maayo;+Puyo sa yuta, ug lihok nga matinumanon.+   Pagbaton ug tumang kalipay diha kang Jehova,Ug ihatag niya kanimo ang mga tinguha sa imong kasingkasing. ג [Gimel]   Itugyan* kang Jehova ang imong dalan;+Salig kaniya, ug siya molihok alang kanimo.+   Ipadan-ag niya ang imong pagkamatarong sama sa banagbanag,Ug ang imong hustisya sama sa adlaw sa udtong tutok. ד [Daleth]   Pagpakahilom sa atubangan ni Jehova+Ug paghulat nga mapailobon.* Ayawg kalagot sa tawoNga nagmalamposon sa pagtuman sa iyang mga plano.+ ה [He]   Isalikway ang kasuko ug biyai ang kapungot;+Ayawg kalagot ug ayaw paghimog daotan.*   Kay ang mga daotan pagalaglagon,+Apan ang mga nagalaom kang Jehova manag-iya sa yuta.+ ו [Waw] 10  Sa dili na madugay, ang daotan mawala na;+Pangitaon nimo sila sa ilang nahimutangan,Apan wala sila didto.+ 11  Apan ang mga maaghop* manag-iya sa yuta,+Ug mabatonan nila ang tumang kalipay tungod sa dagayang pakigdait.+ ז [Zayin] 12  Ang daotan nagaplano batok sa matarong;+Ginapakagot niya ang iyang ngipon batok kaniya. 13  Apan kataw-an siya ni Jehova,Kay nahibalo Siya nga moabot ang adlaw nga siya laglagon.+ ח [Heth] 14  Hulboton sa mga daotan ang ilang espada ug bawogon* ang ilang busoganAron pukanon ang dinaogdaog ug ang kabos,Aron patyon kadtong mga tul-id ug dalan. 15  Apan ang ilang espada molagbas sa ila mismong kasingkasing;+Ang ilang mga busogan mangabali. ט [Teth] 16  Maayo pa ang diyutay sa matarongKay sa kadagaya sa daghang daotan.+ 17  Kay ang mga bukton sa daotan mangabali,Apan sapnayon ni Jehova ang matarong. י [Yod] 18  Si Jehova nahibalo sa nagakahitabo sa kinabuhi* sa mga walay ikasaway,Ug ang ilang panulondon molungtad hangtod sa hangtod.+ 19  Dili sila maulawan sa panahon sa katalagman;Sa panahon sa gutom, mabuhong sila sa pagkaon. כ [Kaph] 20  Apan ang mga daotan mangalaglag;+Ang mga kaaway ni Jehova mahanaw samag lunhaw nga mga sibsibanan;Mahanaw sila samag aso. ל [Lamed] 21  Ang daotan mangutang ug dili mobayad,Apan ang matarong mahinatagon* ug mabination.+ 22  Kadtong mga gipanalanginan Niya manag-iya sa yuta,Kadtong mga gitunglo Niya pagalaglagon.+ מ [Mem] 23  Giyahan* ni Jehova ang mga lakang sa usa ka tawo+Dihang malipay Siya sa dalan niini.+ 24  Bisan pag matumba siya, dili siya malup-og,+Kay gunitan siya ni Jehova sa kamot.*+ נ [Nun] 25  Sukad sa akong pagkabatan-on hangtod karon nga tigulang na ko,Wala ko makakitag matarong nga gibiyaan,+Wala usab ko makakita nga ang iyang mga anak nagpakilimos ug tinapay.*+ 26  Siya andam kanunay nga magpahulam,+Ug ang iyang mga anak makadawat ug panalangin. ס [Samekh] 27  Isalikway ang daotan ug buhata kon unsay maayo,+Ug magpabilin ka hangtod sa hangtod. 28  Kay si Jehova nahigugma sa hustisya,Ug dili niya biyaan ang mga maunongon kaniya.+ ע [Ayin] Bantayan niya sila kanunay;+Apan ang mga kaliwat sa daotan pagalaglagon.+ 29  Ang mga matarong manag-iya sa yuta,+Ug sila magpuyo niini hangtod sa hangtod.+ פ [Pe] 30  Ang baba sa matarong nagasulti uban ang kaalam,*Ug ang iyang dila nagasulti bahin sa hustisya.+ 31  Ang balaod sa iyang Diyos anaa sa iyang kasingkasing;+Ang iyang paglakaw dili magsusapinday.+ צ [Tsade] 32  Ginabantayan sa daotan ang matarong,Nga nagtinguha sa pagpatay kaniya. 33  Apan dili siya itugyan ni Jehova ngadto sa iyang kamot+O ipahayag nga sad-an dihang siya hukman.+ ק [Qoph] 34  Laom kang Jehova ug subaya ang iyang dalan,Ug bayawon ka niya aron mapanag-iya nimo ang yuta. Dihang laglagon ang mga daotan,+ ikaw makakita niana.+ ר [Resh] 35  Nakita nako ang tawong pintas ug daotanNga nagmalamboon samag labong nga kahoy diha sa yuta diin kini mitubo.+ 36  Apan siya kalit nga namatay ug nahanaw;+Padayon nako siyang gipangita, ug dili siya makaplagan.+ ש [Shin] 37  Bantayi ang walay ikasaway,*Ug tan-awa kanunay ang matarong,+Kay ang kaugmaon nianang tawhana malinawon.+ 38  Apan ang malapason laglagon;Ang kaugmaon sa mga daotan kalaglagan.+ ת [Taw] 39  Gikan kang Jehova ang kaluwasan sa mga matarong;+Siya ang ilang kuta panahon sa kasakitan.+ 40  Si Jehova magtabang ug magluwas kanila.+ Luwason niya sila gikan sa daotan,Kay sila midangop kaniya.+

Mga Footnote

O “kasuko.”
Literal, “Iligid.”
O “masaligon.”
O posible, “Ayawg kalagot, kay motultol lang kini sa kadaot.”
O “mapainubsanon.”
O “butangag pisi.”
Literal, “sa adlaw.”
O “matinabangon.”
O “Palig-onon.”
O “sa Iyang kamot.”
O “pagkaon.”
O “nagasultig kaalam sa hinayng tingog.”
O “ang usa nga naghupot ug integridad.”