Salmo 71:1-24

  • Ang pagsalig sa mga tigulang

    • Misalig sa Diyos sukad sa pagkabatan-on (5)

    • “Dihang luya na ko” (9)

    • ‘Gitudloan ko sa Diyos sukad pa sa pagkabatan-on’ (17)

71  Midangop ko kanimo, Oh Jehova. Hinaot dili ko maulawan.+   Pinaagi sa imong pagkamatarong luwasa ko. Ikiling ang imong igdulungog* kanako ug luwasa ko.+   Hinaot mahimo kang kuta nga bato alang kanakoNga kanunay nakong madangpan. Pagsugo nga luwason ko,Kay ikaw ang akong dakong bato ug salipdanan.+   Oh akong Diyos, luwasa ko gikan sa kamot sa daotan,+Gikan sa kamot sa pintas nga tigdaogdaog.   Kay ikaw ang akong paglaom, Oh Soberanong Ginoong Jehova;Misalig ko kanimo* sukad sa akong pagkabatan-on.+   Misalig ko kanimo sukad sa akong pagkatawo;Ikaw ang nagkuha kanako gikan sa tagoangkan sa akong inahan.+ Kanunay ka nakong gidayeg.   Alang sa daghan, nahisama kog milagro,Apan ikaw ang akong lig-ong dangpanan.   Ang akong baba punog pagdayeg kanimo;+Tibuok adlaw kong naghisgot sa imong pagkahalangdon.   Ayaw kog isalikway dihang matigulang na ko;+Ayaw kog biyai dihang luya na ko.+ 10  Ang akong mga kaaway nagsulti batok kanako,Ug kadtong mga nagtinguha sa pagpatay kanako nagkunsabo,+ 11  Nga nag-ingon: “Gibiyaan siya sa Diyos. Gukda siya ug dakpa, kay walay moluwas kaniya.”+ 12  Oh Diyos, ayaw pagpabiling layo kanako. Oh akong Diyos, tabangi dayon ko.+ 13  Hinaot kadtong mga nagabatok kanakoMaulawan ug mangalaglag.+ Hinaot kadtong mga nagtinguha nga makaagom kog katalagmanMapunog pagtamay ug kaulawan.+ 14  Apan alang kanako, padayon kong maghulat;Dugangan pa nako ang pagdayeg kanimo. 15  Sa tibuok adlaw ang akong baba mopahayag sa imong pagkamatarong+Ug sa imong mga buhat sa pagluwas,Bisag dili nako kini mahibaloan* tanan sa kadaghan.+ 16  Molakaw ko ug mosulti bahin sa imong gamhanang mga buhat,Oh Soberanong Ginoong Jehova;Hisgotan nako ang imong pagkamatarong, ang imo lamang. 17  Oh Diyos, gitudloan ko nimo sukad pa sa akong pagkabatan-on,+Ug hangtod karon padayon nakong gipahayag ang imong katingalahang mga buhat.+ 18  Bisan dihang ako matigulang ug ubanon na, Oh Diyos, ayaw kog biyai.+ Tugoti kong isulti sa sunod nga kaliwatan ang bahin sa imong gahom*Ug bahin sa imong pagkagamhanan ngadto sa tanan nga moabot.+ 19  Ang imong pagkamatarong, Oh Diyos, sangko sa kahitas-an;+Naghimo kag dagkong butang;Oh Diyos, kinsa ang sama kanimo?+ 20  Bisag gitugotan nimo nga makasinati kog daghang kasakitan ug katalagman,+Imo unta kong lig-onon pag-usab;Haw-asa ko gikan sa kahiladman* sa yuta.+ 21  Hinaot himoon ko nimong mas dungganonUg panalipdi ko ug hupaya. 22  Unya dayegon ka nako pinaagig dekuwerdas nga instrumentoTungod sa imong pagkamatinumanon, Oh akong Diyos.+ Mag-awit kog mga pagdayeg kanimo* pinaagi sa alpa,Oh Balaang Usa sa Israel. 23  Ang akong mga ngabil maghugyaw sa kalipay samtang nag-awit kog mga pagdayeg kanimo,+Kay giluwas nimo ang akong kinabuhi.+ 24  Sa tibuok adlaw ang akong dila magsulti bahin* sa imong pagkamatarong,+Kay kadtong mga nagtinguha sa akong kalaglagan maulawan.+

Mga Footnote

O “Yuko ug pamati.”
O “Ikaw ang akong pagsalig.”
O “maihap.”
Literal, “bukton.”
O “lawom nga katubigan.”
O “Mag-awit ko kanimo nga dinuyogag musika.”
O “mamalandong.”