Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 21

Гардашлары Јусифи севмирләр

Гардашлары Јусифи севмирләр

ШӘКИЛДӘКИ оғланын неҹә гәмҝин вә үмидсиз олдуғуну ҝөрүрсән? Бу Јусифдир. Индиҹә гардашлары ону Мисирә ҝедән адамлара сатдылар. Јусифи орада гул едәҹәкләр. Нәјә ҝөрә гардашлары Јусифлә белә пис даврандылар? Пахыллыгдан.

Аталары Јагуб Јусифи чох, лап чох севдији үчүн она ҝөзәл узун палтар тикдирмишди. Јусифин 10 гардашы исә аталарынын ону бу гәдәр чох севдијини ҝөрәндә пахыллыг едиб, она даһа да пис ҝөзлә бахырдылар. Јусифи севмәмәкләринин бир сәбәби дә вар иди.

Јусиф ики јуху ҝөрмүшдү. Һәр ики јухуда гардашлары она баш әјирдиләр. Јусиф онлара јухуларыны данышанда, гардашларынын нифрәти даһа да артыр.

Бир дәфә Јусифин бөјүк гардашлары чөлдә аталарынын гојун сүрүсүнү отарырдылар. Јагуб оғлу Јусифә дејир ки, ҝедиб онлара баш чәксин. Јусифин ҝәлдијини ҝөрәндә гардашлардан бир нечәси дејир: ‘Ҝәлин ону өлдүрәк!’ Анҹаг бөјүк гардашлары Рувен дејир: ‘Амандыр, буну етмәјин!’ Гардашлар исә онун сөзүнә гулаг асмырлар. Јусифи тутуб бир бош гујуја атырлар. Сонра отуруб Јусифлә нә едәҹәкләрини ҝөтүр-гој едирләр.

Бу вахт орадан исмаилли таҹирләр кечирди. Јәһуда гардашларына дејир: ‘Ҝәлин ону исмаиллиләрә сатаг’. Онлар белә дә едирләр. Јусифи 20 ҝүмүшә сатырлар. Бу неҹә дә алчаг вә пис һәрәкәтдир!

Бәс инди аталары Јагуба нә дејәҹәкләр? Онлар бир кечи кәсир вә Јусифин гәшәнҝ палтарыны бир нечә дәфә кечинин ганына батырырлар. Сонра да палтары аталарына апарыб дејирләр: ‘Бах нә тапмышыг! Ҝөр оғлун Јусифин палтарыдыр ја јох?’

Јагуб оғлунун палтарыны ҝөрән кими таныјыр. ‘Дејәсән, оғлуму вәһши һејван парчалајыб’ дејә ағлајыр. Елә Јусифин гардашлары да аталарынын бу ҹүр фикирләшмәсини истәјирдиләр. Јагуб бәрк кәдәрләнир. О бир нечә ҝүн һөнкүр-һөнкүр ағлајыр. Амма Јусиф өлмәјиб. Ҝәл ҝөрәк онун башына нәләр ҝәлир.