Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 34

Аллаһ халгына ҝөјдән јемәк верир

Аллаһ халгына ҝөјдән јемәк верир

ДЕЈӘ биләрсән, шәкилдә ҝөрдүјүн адамлар јердән нә јығыр? Онларын јығдығы ағ лопалар гара бәнзәјир. Амма бу гар дејил, јемәли бир шејдир.

Артыг бир ајдыр ки, исраиллиләр Мисири тәрк едибләр. Инди онлар сәһрададырлар. Сәһрада һеч нә битмәдији үчүн халг дејинир: ‘Каш Јеһова бизи Мисирдә өлдүрәјди. Һеч олмаса орада үрәјимиз истәјәни јејирдик’.

Јеһова буна ҹаваб олараг: ‘Мән сизә ҝөјдән јемәк јағдыраҹағам’ дејир вә елә дә едир. Нөвбәти ҝүн ҹамаат јердә ағ лопалар ҝөрәндә бир-бириндән сорушур: ‘Бу нәдир?’

Муса дејир: ‘Бу, Јеһова Аллаһын сизә вердији јемәкдир’. Халг буну МАННА адландырыр. Манна баллы көкәнин дадыны верирди.

Муса халга дејир: ‘Һәр кәс јејәҹәји гәдәр јығсын’. Онлар һәр сәһәр белә дә едирләр, чүнки ҝүнәш јери гыздыранда манна әријирди.

Муса һәмчинин дејир: ‘Бу јемәкдән сәһәрә гәдәр һеч кимин евиндә галмасын’. Амма бәзиләри она гулаг асмадығындан, билирсән нә баш верирди? Нөвбәти ҝүнә галан маннаја гурд дүшүр вә о ијләнирди.

Јеһова халга дејир ки, һәфтәнин алтынҹы ҝүнү икигат артыг манна јығсынлар, чүнки једдинҹи ҝүн ҝөјдән манна јағдырмајаҹаг. Једдинҹи ҝүнә галан маннаја нә гурд дүшүрдү, нә дә ијләнирди. Бу да бир мөҹүзә иди.

Исраил халгы сәһрада олдуғу илләр әрзиндә Јеһова онлара манна верирди.