Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 5

Һәјат чәтинләшир

Һәјат чәтинләшир

ЕДЕН бағындан говулдугдан сонра Адәмлә Һәвванын чәтинликләри башлајыр. Инди онлар јемәк тапмаг үчүн чох ишләмәлидирләр. Ҝөзәл мејвә ағаҹлары әвәзинә, онлары әтрафда тиканлар вә алаг отлары әһатә едир. Бах, Аллаһа гулаг асмајанда вә Онунла достлуғу итирәндә белә олур!

Ән писи одур ки, онлар јаваш-јаваш гоҹалыб өлмәли идиләр. Јадындадыр, Аллаһ онлары хәбәрдар етмишди ки, гадаған едилмиш ағаҹын мејвәсиндән јесәләр, өләҹәкләр. Бу мејвәни јемәк онлара өлүм ҝәтирди. Аллаһын сөзүндән чыхмагла онлар неҹә дә ағылсыз иш ҝөрдүләр!

Еден бағындан говуландан сонра Адәмлә Һәвванын ушаглары олду. Бу исә о демәк иди ки, артыг ушаглар да гоҹалыб өлмәли идиләр.

Әҝәр Адәмлә Һәвва Јеһованын сөзүнә гулаг ассајдылар, ушаглары илә бирликдә јер үзүндә әбәдијјән хошбәхт јашаја биләрдиләр. Онда һеч ким нә гоҹалар, нә хәстәләнәр, нә дә өләрди.

Аллаһ инсанларын әбәди вә хошбәхт јашамасыны истәјир вә сөз верир ки, бу мүтләг белә дә олаҹаг. О заман јер үзү ҝөзәлләшәҹәк вә инсанлар сағлам јашајаҹаг. Бүтүн инсанлар бир-бири илә вә Аллаһла әсл дост олаҹаглар.

Һәвва исә Аллаһла достлуғуну итирди. Буна ҝөрә дә ушағыны әзабла доғду. О, чох ағрылар чәкмәли олду. Ҝөрүрсән, Јеһованын сөзүндән чыхмаг она нә гәдәр дәрд ҝәтирди?!

Адәмлә Һәвванын чохлу оғул вә гызлары олду. Онлар биринҹи оғулларынын адыны Габил, икинҹисининкини исә Һабил гојдулар. Бәс онларла нә баш вердијини билирсәнми?