Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 74

Мәрд адам

Мәрд адам

ҜӨРҮРСӘН, ҹамаат бу ҹаваны лаға гојур. Һеч билирсән о кимдир? О, Јеһова Аллаһын ҝөркәмли пејғәмбәри Јеремјадыр.

Јошија падшаһ өлкәдәки бүтләри сындырмаға башладыгдан аз сонра, Јеһова Јеремјаны пејғәмбәр тәјин едир. Јеремјаја исә елә ҝәлир ки, пејғәмбәр олмаг үчүн о һәлә чох ҝәнҹдир. Амма Јеһова Аллаһ она көмәк едәҹәјини билдирир.

Јеремја исраиллиләри пис әмәлләриндән әл чәкмәјә чағырыр: ‘Халгларын ибадәт етдикләри аллаһлар сахтадыр!’ Амма исраиллиләрин чоху бүтләрә ситајиш етмәји һәгиги Аллаһ Јеһоваја ибадәт етмәкдән үстүн тутурлар. Јеремја Јеһованын онлары пис әмәлләринә ҝөрә ҹәзаландыраҹағыны сөјләјәндә һамы она ҝүлүр.

Илләр өтүр вә Јошија өлүр. Үч ајдан сонра онун оғлу Јеһојакин падшаһ олур. Јеремја халгы јенә хәбәрдар едир: ‘Әмәлләриниздән әл чәкмәсәниз Јерусәлим мәһв едиләҹәк’. Каһинләр гәзәблә: ‘Белә шејләр дедијин үчүн сән өлмәлисән!’ дејиб Јеремјаны тутурлар. Сонра Исраил рәисләринин јанына ҝәлиб дејирләр: ‘Јеремја шәһәримизә гаршы данышдығы үчүн өлдүрүлмәлидир’.

Сәнҹә, инди Јеремја нә едәҹәк? О һеч горхмур! Она гаршы чыханлара дејир: ‘Јеһова Аллаһ мәни ҝөндәриб ки, бүтүн бунлары сизә чатдырым. Әҝәр тутдуғунуз бу пис јолдан дөнмәсәниз, Јеһова Јерусәлими мәһв едәҹәк. Амма бир шеји билин: мәни өлдүрсәниз, ҝүнаһсыз адамын ганыны төкмүш олаҹагсыныз’.

Рәисләр Јеремјаны өлдүрмүрләр, амма исраиллиләр дә пис әмәлләриндән әл чәкмирләр. Бир мүддәтдән сонра Бабилин падшаһы Навуходоносор Јерусәлимә һүҹум едир вә исраиллиләри өзүнә гул едир. Сонра минләрлә адамы Бабилә әсир апарыр. Танымадығын адамларын сәни өз евиндән чыхарыб јад бир өлкәјә апармаларынын нә демәк олдуғуну бир тәсәввүр ет!