Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 25

Јагубун аиләси Мисирә көчүр

Јагубун аиләси Мисирә көчүр

ЈУСИФ артыг өзүнү сахлаја билмир. О, нөкәрләринә отагдан чыхмағы әмр едир. Гардашлары илә тәк галанда һөнкүр-һөнкүр ағлајыр. Тәсәввүр едә биләрик гардашлары буна нә гәдәр тәәҹҹүбләнирләр, ахы онлар Јусифин нәјә ҝөрә ағладығыны билмирләр. Нәһајәт, о дејир: ‘Мән Јусифәм. Атам һәлә сағдырмы?’

Јусифин гардашлары өзләрини итирдикләриндән ҹаваб верә билмирләр. Онлары горху бүрүјүр. Јусиф исә онлара дејир: ‘Горхмајын, јахын ҝәлин. Мән, Мисирә сатдығыныз гардашыныз Јусифәм’.

Јусиф меһрибанҹасына сөзүнә давам едир: ‘Мәни бураја сатдығыныз үчүн өзүнүзү ҝүнаһландырмајын. Аллаһ инсанларын һәјатыны горумаг үчүн мәни Мисирә ҝөндәрди. Фирон мәни бүтүн өлкәнин башчысы етди. Инди исә атамын јанына тәләсин вә һәр шеји она сөјләјин. Она дејин, ҝәлиб бурада јашасын’.

Сонра о, гардашларынын бојнуна сарылыб онлары өпүр. Фирон Јусифин гардашларынын ҝәлишиндән хәбәр тутанда она дејир: ‘Онлара арабалар вер. Гој, ҝедиб атаны вә өз аиләләрини бураја ҝәтирсинләр. Мән онлара Мисирин ән јахшы торпағыны верәрәм’.

Онлар белә дә едирләр. Шәкилдә Јусифин атасы илә неҹә ҝөрүшдүјүнә баха биләрсән. Онлар индиҹә аиләликлә Мисирә ҝәлибләр.

Кәнанда јашадыглары мүддәтдә Јагубун аиләси чох бөјүјүб. Јагуб ушаглары вә нәвәләри илә бирликдә Мисирә көчдү. Онун аиләсинин сајы 70 нәфәр иди. Бундан башга, онун аиләсиндә гадынлар вә ҝүман ки, ҹохлу гуллугчулар да варды. Онларын һамысы Мисирдә мәскән салырлар. Аллаһ Јагубун адыны дәјишиб Исраил гојмушду. Буна ҝөрә дә онлар исраилли адланырлар. Исраиллиләр Аллаһын халгы олур. Бу һагда сәнинлә даһа әтрафлы өјрәнәҹәјик.