Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 31

Муса вә Һарун фиронун һүзурунда

Муса вә Һарун фиронун һүзурунда

МУСА Мисирә гајыдандан сонра гардашы Һаруна Аллаһын она ҝөстәрдији мөҹүзәләр һаггында данышыр. Муса илә Һарун бу мөҹүзәләри исраиллиләрә ҝөстәрәндә, халг Јеһованын онлара көмәк етдијинә инаныр.

Будур, Муса вә Һарун фиронла данышмаға ҝәлирләр вә она дејирләр: ‘Исраилин Аллаһы Јеһова белә дејир: Халгымы бурах, гој ҝедиб үч ҝүн сәһрада Мәнә ибадәт етсин!’ Амма фирон онлара ҹаваб верир: ‘Мән Јеһованы танымырам! Исраили дә бурахмырам!’

Јеһоваја ибадәт етмәк үчүн исраиллиләр ишләринә ара вермәли идиләр. Фирон буна бәрк гәзәбләнир. Буна ҝөрә дә онларын ишини даһа да ағырлашдырыр. Мисирлиләрин онларла бу гәдәр амансыз даврандыглары үчүн халг Мусаны ҝүнаһландырмаға башлајыр. Муса јаман кәдәрләнир. Амма Аллаһ она дејир: ‘Нараһат олма, елә едәҹәјәм ки, фирон мәҹбур олуб халгымы бурахаҹаг’.

Муса илә Һарун јенидән фиронун јанына ҝедирләр. Бу дәфә она мөҹүзә ҝөстәрирләр. Һарун әсасыны јерә атыр вә әса бөјүк илана чеврилир. Фиронун сеһрбазлары да әсаларыны јерә атанда онлар да илана чеврилирләр. Амма бир бах! Һарунун иланы сеһрбазларын иланларыны удур. Буна бахмајараг, фирон јенә дә Исраил халгыны бурахмыр.

Артыг фиронун дәрсини вермәјин вахты чатыб. Билирсән Јеһова буну неҹә едир? О, Мисирин үзәринә 10 бәла ҝөндәрир.

Бир нечә бәладан сонра фирон Мусаны чағырыб белә дејир: ‘Бу бәлалара сон гој, халгыны бурахырам’. Амма бәлалар битәндә фирон сөзүндән дөнүр. Исраили һеч јерә ҝетмәјә гојмур. Нәһајәт, онунҹу бәладан сонра фирон исраиллиләри бурахыр.

Билирсән бу 10 бәла һансылардыр? Сәһифәни чевир вә ҝәл онлар һаггында өјрәнәк.