Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 57

Аллаһ Давуду сечир

Аллаһ Давуду сечир

ҜӨРҮРСӘН бурада нә олуб? Бу оғлан индиҹә гузуну ајынын пәнҹәсиндән хилас едиб. Ајы ҝәлиб сүрүдән бир гузу апарыр. Амма оғлан ајынын далынҹа гачыб гузуну онун пәнҹәсиндән алыр. Ајыны исә вуруб өлдүрүр. Һәлә бир дәфә о, асланын да пәнҹәсиндән гојуну алмышды. Гочаг оғландыр, елә дејил? Бәс онун ким олдуғуну билирсән?

Бу ҝәнҹин ады Давуддур. О, Бет-Лехем шәһәриндә јашајыр. Давуд Јессејин оғлудур. Бабасы Овед исә Боаз вә Рутун оғлудур. Онлар јадындадыр? Давуд атасынын гојунларына бахыр. О, Шаул падшаһ сечиләндән 10 ил сонра доғулмушду.

Ҝүнләрин бир ҝүнү Јеһова Шамуелә дејир: ‘Хош әтирли јағдан ҝөтүрүб Бет-Лехемә, Јессејин евинә јола дүш. Онун оғулларындан бирини падшаһ сечмишәм’. Шамуел Јессејин бөјүк оғлу Елиавы ҝөрәндә үрәјиндә фикирләшир: ‘Јәгин ки, Јеһованын сечдији адам будур’. Амма Јеһова она дејир: ‘Онун бој-бухунуна вә јарашығына бахма. Ону падшаһ сечмәмишәм’.

Јессеј икинҹи оғлу Авинадавы чағырыб Шамуелә ҝөстәрир. Анҹаг Шамуел дејир: ‘Јеһова буну да сечмәди’. Сонра Јессеј оғлу Шамманы чағырыр. ‘Јох, Јеһова буну да сечмәди’. Јессеј оғулларындан једдисини Шамуелин јанына ҝәтирир, Јеһова исә онларын һеч бирини сечмир. ‘Оғулларынын һамысы елә будур?’ дејә Шамуел сорушур.

Јессеј ҹаваб верир: ‘Јох, һәлә лап кичији дә вар, чөлдә гојун отарыр’. Шамуелин јанына јарашыглы бир оғлан ҝәтирирләр. Бу һәмин о Давуддур. Јеһова Аллаһ дејир: ‘Сечдијим шәхс будур. Дур, ҝәтирдијин јағы онун башына төк’. Шамуел Аллаһын дедији кими едир. Давуд хејли кечәндән сонра Исраилин падшаһы олаҹаг.