Контентә кеч

Јеһованын Шаһидләринин сәрҝүзәштләри

Јеһованын Шаһидләри дүшүнҹәләриндә, данышыг вә әмәлләриндә Аллаһын Кәламы олан Мүгәддәс Китабдакы ҝөстәришләрә риајәт етмәк үчүн әлләриндән ҝәләни едирләр. Бунун һәм онларын, һәм дә әтрафларындакы инсанларын һәјатына неҹә тәсир бағышладығына нәзәр салын.