Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 114

Нәһајәт пислијә сон гојулаҹаг

Нәһајәт пислијә сон гојулаҹаг

ШӘКИЛДӘ сән нә ҝөрүрсән? Һә, бунлар ағ атлылардыр. Амма ҝөр онлар һарададырлар! Атлылар ҝөјдә булудларын үстүндәдирләр! Аа, мәҝәр ҝөјдә ат олур?

Јох, јох, бунлар әсл ат дејил. Чүнки ат булудларын үстү илә гача билмәз. Анҹаг Мүгәддәс Китабда ҝөјдәки атлардан данышылыр. Бәс бу неҹә ола биләр?

Әввәлләр мүһарибәләрдә атлардан истифадә едирдиләр. Мүгәддәс Китаб ҝөјдәки атлардан данышанда ону демәк истәјир ки, Аллаһ јердәки инсанларла мүһарибә апараҹаг. Билирсән, бу мүһарибә неҹә адланыр? Һар-Меҝидон. Бу мүһарибә јер үзүндәки бүтүн пис ишләрин көкүнү кәсәҹәк.

Һар-Меҝидон мүһарибәсини Иса апараҹаг. Јадындадырса, Јеһова Аллаһ Исаны Өз һөкумәтинин Падшаһы сечмишди. Буна ҝөрә дә Исанын башында таҹ вар. Онун әлиндәки гылынҹ ҝөстәрир ки, о, Аллаһын дүшмәнләринин һамысыны өлдүрәҹәк. Нә јахшы ки, Аллаһ пис инсанларын һамысыны мәһв едәҹәк!

Ҝәл 10-ҹу һекајәни ачаг. Орадакы шәкилдә сән нә ҝөрүрсән? Дүздүр, бу бөјүк Дашгындыр. Дашгында пис адамлар өлмүшдүләр. О Дашгыны ким етмишди? Јеһова Аллаһ. Инди исә ҝәл 15-ҹи һекајәјә бахаг. Бәс орада нә ҝөрүрсән? Содом вә Һоморра шәһәрләри од-алов ичиндәдир. Буну да Аллаһ етмишди.

Ҝәл инди 33-ҹү һекајәни ачаг. Ҝөрүрсән, мисирлиләрин атлары вә дөјүш арабалары илә нә баш верир? Онлары суда ким батырды? Јеһова Аллаһ. О буну Өз халгыны горумаг үчүн етди. Инди исә 36-ҹы вә 76-ҹы һекајәләрә бахаг. Орада нә ҝөрүрүк? Пис әмәлләринә ҝөрә Јеһова һәтта Өз халгыны да ҹәзаландырды.

Пислијә сон гојмаг үчүн Јеһованын ҝөјдәки ордусуну јерә ҝөндәрмәси һеч дә тәәҹҹүблү дејил. Тәсәввүр едирсән бу нә демәкдир? О бири сәһифәни чевир, бирликдә охујаг.