Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 2

Ҝөзәл бағ

Ҝөзәл бағ

БИР бу шәклә бах! Ҝөр јер үзү неҹә ҝөзәлдир! Бурадакы отлара, ағаҹлара, чичәкләрә вә һејванлара тамаша ет. Шәкилдә филләри вә ширләри тапа биләрсән?

Ҝөрәсән бу ҝөзәл бағ неҹә јараныб? Ҝәл ҝөрәк Аллаһ јер үзүнү бизим үчүн неҹә һазырлајыб.

Әввәлҹә Аллаһ торпағын үзүнү јашыл отла өртдү. Сонра О, мүхтәлиф нөв биткиләр, коллар вә ағаҹлар јаратды. Бу јашыллығын сајәсиндә јер үзү даһа да ҝөзәлләшди. Амма бу биткиләрин башга фајдасы да вар иди. Онларын чохунда дадлы мејвә вә тәрәвәз јетиширди.

Бир мүддәт кечәндән сонра, Аллаһ суда үзән балыглары вә ҝөјдә учан гушлары јаратды. О, һәм дә итләри, пишикләри, атлары, бир сөзлә бүтүн јекә вә балаҹа һејванлары јаратды. Бәс сән евинизин јахынлығында һансы һејванлары ҝөрүрсән? Аллаһын бүтүн бунлары бизим үчүн јаратдығына севинирик, елә дејилми?

Даһа сонра, Аллаһ јерин бир һиссәсиндә хүсуси һазырлыг ҝөрмәјә башлады. О, бу јерин адыны Еден бағы гојду. О бағда һәр шеј гәшәнҝ вә мүкәммәл иди. Аллаһ истәјирди ки, бүтүн јер үзү, јаратдығы бу бағ кими гәшәнҝ олсун.

Бу бағын шәклинә бир дә бах. Аллаһ бу бағда нәјинсә чатышмадығыны ҝөрдү. Билирсән нәјин? Ҝәл ҝөрәк.