Контентә кеч

Онлајн Мүгәддәс Китаб

Мүгәддәс Китабы Интернет сәһифәмиздән охуја вә ја аудиојазыларыны јүкләјә биләрсиниз. «Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја Тәрҹүмәси» — дәгиг, раһат баша дүшүлән тәрҹүмәдир. Там вә ја гисмән 100 дилдә вә 170 милјондан чох нүсхәдә дәрҹ едилиб.

 

ҜӨРҮНҮШҮ

МҮГӘДДӘС КИТАБ