Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 49

Ҝүнәш дајаныр

Ҝүнәш дајаныр

ЈЕШУАЈА бах. О дејир: ‘Дајан, еј ҝүнәш!’ Ҝүнәш доғрудан да дајаныр вә бүтүн ҝүнү ҝөјүн үзүндә дурур. Буну едән Јеһова Аллаһдыр! Ҝәл ҝөрәк Јешуаја ҝүнәш ишығы нәјә ҝөрә лазымдыр.

Кәнан торпағындакы беш пис падшаһ ҝивеонлулара гаршы дөјүшмәјә чыханда, ҝивеонлулар Јешуанын јанына адам ҝөндәриб көмәк истәјирләр: ‘Тез јанымыза ҝәл! Бизи гуртар! Дағлыгда јашајан бүтүн падшаһлар сәнин гулларынла дөјүшмәјә ҝәлибләр’.

Јешуа вә онун бүтүн дөјүшчүләри дәрһал јола дүшүрләр. Бүтүн ҝеҹәни јол ҝедиб Ҝивеона чатырлар. Падшаһларын әсҝәрләри онлары ҝөрәндә горхуја дүшүб гачырлар. Јеһова ҝөјдән ири долу дәнәләри јағдырыр. Долунун зәрбәсиндән өләнләр исраилли дөјүшчүләрин өлдүрдүјүндән даһа чох олур.

Јешуа ҝөрүр ки, ҝүнәш батмаг үзрәдир. Гаранлыг дүшән кими дүшмән әсҝәрләринин чоху гачаҹаг. Буна ҝөрә о, Јеһоваја јалварыр вә сонра дејир: ‘Дајан, еј ҝүнәш!’ Ҝүнәш ҝөјдә дајандығы мүддәтдә исраиллиләр дөјүшү гәләбә илә сона чатдырырлар.

Кәнанда һәлә дә Аллаһын халгына нифрәт едән чохлу пис падшаһ вар. Јешуаја вә онун ордусуна Кәнандакы 31 падшаһы мәһв етмәк үчүн алты илә гәдәр вахт лазым олур. Бу иши јеринә јетирәндән сонра, Јешуа Кәнан торпағыны һәлә әразиси олмајан гәбиләләрин арасында бөлүшдүрүр.

Илләр өтүр вә Јешуа 110 јашында вәфат едир. Јешуа вә онун достлары сағ икән халг Јеһоваја итаәт едир. Амма бу јахшы инсанлар өләндән сонра Исраил халгы пис ишләр ҝөрмәјә башлајыр вә бәлалара дүчар олур. Бу заман халг доғрудан да Аллаһын көмәјинә еһтијаҹ дујур.